Knygos pristatymas (2008 lapkritis)

Bibliotheca Sancti Josephi

Lapkričio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko knygos „Žmogus gyvas ne vien duona“ pristatymas. Tai pirmasis tęstinės serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ (BSJ) tomas. Jis skirtas žymių lietuvių Šventojo Rašto žinovų ir vertėjų prel. Antano Rubšio ir kun. Česlovo Kavaliausko atminimui.

Pirmąjį BSJ numerį sudaro trys dalys: lietuviškai rašančių biblistų moksliniai straipsniai įvairiomis biblinėmis temomis; Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studentų darbai; keletas prisiminimų apie a.a. prel. A. Rubšį ir kun. Č. Kavaliauską.

Pristatyme kalbėjo knygos sudarytojai, mons. dr. Algirdas Jurevičius, prisiminimais apie prel. A. Rubšį ir kun. Č. Kavaliauską gyvai dalijosi dr. Alma Stasiulevičiūtė ir kun. Julius Sasnauskas OFM.

Mykolas Sotničenka

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį