Gegužė seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenės renginiai ir įvykiai gegužės mėnesį:

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

Gegužės 6-8 d. seminarijos auklėtiniai dalyvavo Nacionaliniame Gailestingumo kongrese.

Lietuvos seminaristai su kardinolu Pietro Parolin

Gegužės 9 d. mūsų seminarijoje Šv. Mišias aukojo ir su visais Lietuvos klierikais susitiko Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Šviesos kelias (Sekminės)

Gegužės 12-15 d. seminaristai dalyvavo Sekminių (Šventosios Dvasios atsiuntimo) atlaidų programoje ir šventėje Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje (Vilniaus Kalvarijos).

Diplomų gynimas

Gegužės 18 d. keturi VI kurso studentai laikė sintezės egzaminą ir gynė diplominius darbus.

Atvirų durų diena

Gegužės 21 d. seminarija atvėrė duris ir priėmė visus, kurie norėjo daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę ir galėjo apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Diakonato šventimai

Gegužės 28 d. seminarijoje vyko VI kurso klieriko Renato Švenčionio diakonato šventimai.

Devintinių procesija

Gegužės 29 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje seminaristai dalyvavo Devintinių (Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo) iškilmėje ir procesijoje mieste, kuri tęsėsi nuo arkitatedros bazilikos iki Aušros Vartų.

Gegužės 30 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje oficialiai užbaigti 2015-2016 mokslo metai.

Mokslo metų uždarymas

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį