Balandis seminarijoje

Dievo Gailestingumo šventovė

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenės renginiai ir įvykiai balandžio mėnesį:

Balandžio 3 d. pavasario atostogų pabaiga. Vakare klierikai rinkosi į Dievo Gailestingumo šventovę, kur meldėsi iškilmingą Vakarinę maldą ir šventė Mišias, kuriose kartu su seminarijos vadovybe užbaigė Gailestingumo savaitę.

Knygos “Taip, laimingas” pristatymas

Balandžio 9 d. seminarijos auklėtiniai dalyvavo seminare – pokalbyje apie žmogiškąjį asmenį, kurį vedė dėstytoja dr. Irena Eglė Laumenskaitė.

Balandžio 12 d. seminaristai lankėsi šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, kurioje vyko vidinio išgydimo pamaldos.

Tarptautinė mokslinė konferencija

Balandžio 13 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko kardinolo emerito A. J. Bačkio knygos Taip, laimingas pristatymas, kuriame dalyvavo ir seminarijos bendruomenė.

Kauno kunigų seminarijos 150 metų jubiliejus

Balandžio 16 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13), skirta Gailestingumo Jubiliejui paminėti.

 Michal Tomaszek ir Zbigniew Strzalkowski

Balandžio 23 d. Kauno kunigų seminarija minėjo 150 metų jubiliejų. Šventėje viešėjo ir mūsų seminarijos klierikai bei vadovybė.

I – ojo kurso išvyka

Balandžio 26 d. dvasinės konferencijos metu žiūrėjome filmą apie lenkų kankinius, vienuolius pranciškonus konventualus - Michalą Tomaszeką ir Zbigniewą Strzalkowskį, kurie buvo nužudyti 1991 m., misijoje Peru.

Balandžio 25 – gegužės 2 d. VI kurso klierikų piligriminė kelionė į Romą.

Roma

Balandžio 29-30 d. seminarijos kursų išvykų dienos – kiekvienas kursas, pasirinktu maršrutu, dvi dienas keliavo po Lietuvą.

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį