Tarptautinė mokslinė konferencija „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13)“

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Gailestingumo Jubiliejui paminėti

„Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13)“

 

2016 m. balandžio 16 d.

 

konferencijos programa

 

I sesija

Moderuoja Kun. dr. Kęstutis Dailydė

 

10.00-10.05  Sveikinimo žodis

Kun. teol. dr. Hans Friedrich Fischer

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

 

10.05-10.25  Biblinė Gailestingumo jubiliejaus logotipo simbolika

Kun. biblinės teol. dr. Danel Dikevič

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

10.25-11.15  Dievas parodo Gailestingumą kam nori

Kun. prof. Šv. Rašto hab. dr. Sławomir Stasiak

Vroclavo universiteto teologijos fakulteto profesorius

 

11.15-12.05  Bažnytinis ir bendruomeninis Gailestingumo vertingumas

                      Kun. prof. teol. dr. Massimo Serretti

Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesorius

 

12.05-12.25  Diskusija

12.25-12.45  Kavos pertrauka

 

II sesija

Moderuoja Doc. biblinės teol. dr. Ingrida Gudauskienė

 

12.45-13.05  Jėzaus Kryžiaus ir Prisikėlimo soteriologinis įvykis – Švč. Trejybės kaip Meilės apreiškimo išsipildymas

Kun. teol. dr. Kęstutis Dailydė

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

13.05-13.25 Sakramentinis sutaikinimas – Bažnyčios vykdoma gailestingumo tarnystė

                      Kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

13.25 -13.45 Gailestingumas ir žmogaus asmens orumas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje Dives in Misericordia  
Kun. filos. dr. Vladimir SOLOVEJ

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

13.45-14.05  Bažnyčia šaukiasi Gailestingumo

                      Mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

14.05-14.25  Diskusija

 

14.30             Pabaiga

 

 

 

organizacinis komitetas

 

Kun. teol. dr. Hans Friedrich Fischer

Kun. teol. dr. Kęstutis Dailydė

Kun. teol. lic. Andžej Šuškevič

Doc. biblinės teol. dr. Ingrida Gudauskienė

Kun. biblinės teol. dr. Danel Dikevič

 

ADRESAS

 

Kalvarijų g. 325

08420 Vilnius

Lietuva

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį