Kovas seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenės renginiai ir įvykiai kovo mėnesį:

Kovo 1 d. dalyvavome kraujo donorystės akcijoje ir aukojome kraują.

Kraujo donorystės akcija

Kovo 1 d. dvasinės konferencijos metu klausėme belgo kunigo, misionieriaus Daniel Ange įkvėpiančios kalbos.

Daniel Ange

Kovo 4 d. patarnavome Šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir su tikinčiaisiais dalyvavome adoracijoje šv. Kazimiero garbei.

Kovo 5 d. dalyvavome Gailestingumo piligrimystėje ir lankėmės svarbiose Dievo Gailestingumo kulto vietose.

Gailestingumo piligrimystė

Kovo 8 d. dalyvavome vidinio išgydimo pamaldose Vilniaus šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.

Šv. Kazimiero šventė

Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga seminarijoje lankėsi kun. Robertas Grigas. Svečias aukojo Šv. Mišias, o po jų, konferencijų salėje, dalinosi savo patirtimi susijusią su laisvės kovomis.

Kovo 11 - oji

Kovo 19 d. Tėvų diena. Per šv. Juozapo šventę seminarijoje lankėsi klierikų tėveliai. Šv. Mišių metu arkivyskupas dalį klierikų paskyrė lektoriais bei akolitais.

Naujieji lektoriai ir akolitai

Kovo 21-27 d. seminarijos studentai atliko velykinę praktiką parapijose.

Kovo 28 – balandžio 3 d. klierikai atostogavo.

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį