Dvasinės konferencijos (2016 kovas)

Apie pal. Mykolą Giedraitį

Kiekvieną mokslo metų antradienio vakarą, kaip įprasta seminarijos dienotvarkėje, klierikai renkasi į dvasinę konferenciją, kurią dažniausiai veda bendruomenės dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas. Kunigas būna pasirengęs ir kalba mums aktualiomis temomis, susijusiomis su mūsų bendruomene, malda, dvasiniu gyvenimu, kunigyste ir pan. Neretai dvasinių konferencijų metu susilaukiame įvairių svečių, kurie kalba apie savo pašaukimą, pristato savo tarnystę, darbus ir liudija autentišką būda sekti Kristumi.

Šių mokslo metų svečiai:

Spalio 6 d. svečiavosi Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserys (eucharistietės). Jos pasakojo apie 1972–1989 metais pavergtoje Lietuvoje leistą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, prie kurios redagavimo ir leidimo joms teko prisidėti.

Eucharistietės

Spalio 27 d. lankėsi neįgaliųjų, jų tėvų ir draugų bendruomenės „Tikėjimas ir šviesa“ nariai ir savanoriai.

”Tikėjiams ir šviesa “

Lapkričio 13 d. seminarijoje lankėsi kun. prof. habil. dr. Tadeusz Krahel ir kun. Antanas Dilys. Kunigai pristatė knygą “” ir pasakojo apie klierikų gyvenimą Vilniaus Arkivyskupijoje II Pasaulinio karo metu.

 kun. prof. habil. dr. Tadeusz Krahel ir kun. Antanas Dilys

Gruodžio 1 d. susitikome su šv. Karalienės Jadvygos kongregacijos seserimis. Jos pasakojo apie palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimą.

Gruodžio 2 d. mus aplankė kardinolas emeritas Audrys Juozas Bačkis. Eminencija pasakojo apie Vatikane vykusį Vyskupų Sinodą, skirtą aptarti svarbiausiems šeimos klausimams, kuriame jam teko dalyvauti.

Jo Eminencija

Vasario 23 d. dvasinės konferencijos metu žiūrėjome filmą apie Dievo Gailestingumo paveikslą, pavadinimu „Pasitikiu tavimi“. Renginyje dalyvavo ir šio filmo kūrėjai.

Filmas “Pasitikiu tavimi” Kovo 1 d. klausėme įkvėpiančios kunigo misionieriaus Daniel Ange kalbos. Susitikimo metu buvome drąsinami ruoštis šventai tarnystei, atliepiančiai šių dienų poreikiams. Tėvas, susitikti su jaunimu, į Lietuvą atvyko iš Belgijos. Daniel Ange

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį