Vasaris seminarijoje (2016 vasaris)

Paskutinįjį žiemos mėnesį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė, kaip visada, praleido labai turiningai. Vasaris buvo turtingas įvairiomis išvykomis ir renginiais.

Sausio 31 d., gimimo dienos išvakarėse, keliavome sveikinti mūsų mylimo kardinolo emerito Audrio Juozo Bačkio, kuris šventė 79 – ąjį gimtadienį.

Sveikiname kardinolą

Vasario 2 d. dalyvavome iškilmingose Grabnyčių Šv. Mišiose, kurios vyko Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Mišias aukojo Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas Arūnas Poniškaitis, kardinolas emeritas Audrys Juozas Bačkis, seminarijos vadovybė ir nemažas būrys svečių kunigų. Tą vakarą oficialiai užbaigėme pašvęstojo gyvenimo metus.

Grabnyčių Evangelija

Vasario 10 d. gavėnią pradėjome piligrimyste. Vykome į Kaišiadorius, kur Kristaus Atsimainymo katedroje dalyvavome pelenų trečiadienio Šv. Mišiose, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, prie jo prisidėjo taip pat ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, bei seminarijos vadovybė. Po Šv. Mišių žengėme pro Gailestingumo duris ir meldėmės prie Gailestingumo apaštalų – Šv. Jono Pauliaus II ir Šv. Faustinos relikvijų. Vėliau užtarimo ėjome prašyti į katedros kriptą, kur yra palaidotas Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Pelenų trečiadienis

Vasario 11-16 d. seminaristai atostogavo.

Vasario 15 d. Vilniaus arkivyskupijos klierikai dalyvavo Juodšilių pal. Mykolo Sopočkos bažnyčios pašventinime.

Juodšilių pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia

Vasario 17-20 d. turėjome gavėnios rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje, Baltriškėse.

Vasario 20 d. po rekolekcijų Baltriškėse, vykome į misiją parapijoje. Lankėme Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią, kurioje seminarijos dvasios tėvas aukojo Šv. Mišias, o prieš jas klierikai parapijiečiams pasakojo apie pašaukimą kunigystei.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia

Vasario 23 d. dvasinės konferencijos metu žiūrėjome filmą apie Gailestingumo paveikslą, pavadinimu “Pasitikiu tavimi“.

Vasario 26-28 d. seminarijoje - pašaukimų savaitgalis.

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį