Gavėnios rekolekcijos Baltriškėse (2016 vasaris)

Vasario 17-20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai, kartu su bendruomenės dvasios tėvu kun. Sauliumi Bužausku, dalyvavo gavėnios rekolekcijose Baltriškėse (Zarasų raj.). Šiame kaime yra įsikūręs Tiberiados bendruomenės vienuolynas.

Dvasios tėvas  su Riešute

Tiberiados bendruomenė – vyrų ir moterų vienuolija, kurią 1979 metais Lavaux-Sainte-Anne kaimelyje, Belgijos pietuose įkūrė brolis Morkus. Tiberiados bendruomenės įsikūrusios ir Lietuvoje (Baltriškių kaime, Zarasų raj.) bei Konge. Bendruomenės dvasingumas kilo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Teresės iš Lisieux mokymų. Bendruomenės gyvenime svarbiausia malda, broliškos meilės puoselėjimo ir jaunimo bei šeimų katalikiškas ugdymas. Broliai ir seserys reguliariai keliauja po kaimus, mokyklas ir parapijas, lanko šeimas. Bendruomenės tikslas – dovanoti Bažnyčiai šventų šeimų. Bendruomenės iniciatyva keliuose Belgijos, Lietuvos ir Latvijos miestuose įsikūrusios Šv. Damijono maldos grupės – vieną kartą per savaitę susirenkantys melstis jaunuoliai. Šiandien Tiberiados bendruomenę sudaro 30 brolių ir seserų. Lietuvoje gyvena penki broliai. Tiberiados bendruomenės pavadinimas kilęs iš Palestinoje, Genezarete esančio ežero pavadinimo Tiberiada. Šį pavadinimą įkūrėjas pasirinko įkvėptas ištraukos iš Naujojo Testamento, Evangelijos pagal Matą apie Petro ėjimą vandeniu (Mt 14,28).

Baltriškių bažnyčia

Į Baltriškes atvykome trečiadienio popietę. Iškart keliavome į bendruomenės koplyčią padėkoti Dievui už sėkmingą kelionę. Po jos ėjome pietauti ir susipažinti su čia gyvenančiais vienuoliais. Vėliau įsikūrėme jaukiuose rekolekcijų namuose, o jau po to, dalyvavome numatytoje rekolekcijų programoje.

Jėzus

Rekolekcijų metu, kartu su Tiberiados broliais, jungėmės į bendrą maldą, kiekvieną rytą pradėdavome Rytmetine malda, susitikdavome Dieninei, Vakarinei ir Naktinei maldoms. Kartu dalyvavome Šv. Mišiose, adoracijoje. Vakarais klausydavome brolių paskaitų. Jų metu išgirdome naudingų patarimų susijusių su gyvenimu bendruomenėje. Taip pat išgirdome įdomių įžvalgų apie dvasinį gyvenimą. Vieną dieną turėjome susitikimą su Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu Remigijumi Kavaliausku, kuris dalinosi savo kunigystės patirtimi. Penktadienio popietę Baltriškių šv. Kazimiero bažnyčioje ėjome kryžiaus kelią. Visada turėjome galimybę prisidėti prie vienuolyno ūkio darbų, jungtis į bendruomenės Rožinio maldą arba anksti ryte, kartu su broliais, dieną pradėti tylos malda. Baltriškės įsikūrusios nuostabioje gamtos apsuptyje, todėl laisvu laiku galėjome džiaugtis Kūrėjo darbu. Rekolekcijas baigėme pasidalinimu, seminaristai pasakojo apie savo įspūdžius, maldos patirtį, Dievo prisilietimą.

Kryžiaus kelias

Esame labai dėkingi Tiberiados bendruomenės broliams už šiltą sutikimą, už jų nuoširdumą ir nuolankios tarnystės pavyzdį. Po nuotykio Baltriškėse, grįžome sutvirtėję ir įkvėpti dar uoliau rengtis mūsų laukiančiai meilės tarnystei bei artėjančiai Kristaus prisikėlimo šventei.

Vaizdas pro rekolekcijų namų langą

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį