Maldų už krikščionių vienybę savaitė (2016 sausis)

Sausio 18-25 dienomis visi krikščionys (katalikai, protestantai ir ortodoksai) meldžiasi už krikščionių vienybę. Paprastai šiame laikotarpyje vyksta ekumeninės pamaldos, kurių metu drauge meldžiasi įvairių konfesijų krikščionių vadovai. Tai pasaulyje vyksta jau nuo 1908 m. Ši bendra malda yra gražus vienybės ženklas.

Šv. Dvasios cerkvė

Atliepdama į kvietimą melstis už krikščionių vienybę bei veikliai jos siekti, mūsų seminarijos bendruomenė sausio 21 d. lankėsi Vilniaus ortodoksų Šv. Dvasios vienuolyno cerkvėje, kur susitiko su ortodoksų kunigu Vitalijumi Mockumi. Dvasininkas seminaristams pasakojo apie Šv. Dvasios cerkvę, vienuolyną ir jo istoriją, apie ortodoksų maldos tradiciją, kunigų ir vienuolių gyvenimą, kasdienybę. Vėliau buvome pakviesti savo patirtimi dalintis prie vaišių stalo. Čia draugiškai bendravome, pagilinome savo žinias apie ortodoksų Bažnyčią ir klausėme įdomių kunigo Vitalijaus pasakojimų.

Ekumeninės pamaldos šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 25 d. Maldų už krikščionių vienybę savaitę vainikavo bendra įvairių konfesijų krikščionių bažnyčių vadovų ir tikinčiųjų malda Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje, kurioje dalyvavo ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai. Kartu klausėme Dievo žodžio, kurį komentavo ev. liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Vėliau sekė atgailos aktas, po kurio pamaldų dalyviai nuo Velykinės žvakės užsidegė po žvakutę, ragavo druskos, mat pamokslininkas sakė - „turime bendrą pašaukimą: būti pasaulio šviesa ir žemės druska“. Galiausiai viskas baigėsi invokacija pagal ses. Faustinos Kowalskos dienoraštį bei bendru visų dvasininkų palaiminimu. Pamaldas puošė Vilniaus ortodoksų bendruomenės choras.

OIKOUMENE "Tėve, tegul visi bus viena!“ – prieš pat mirtį maldavo Jėzus. Vienybė yra Dievo svajonė. Krikščionys yra kviečiami atliepti į ją. Privalome nuolat melstis ir jos siekti taip, kaip tą darė pats Jėzus. Ir ne tik sausio 18-25 dienomis, bet visus metus, kiekvieną dieną.

 

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį