Pastoracinė savaitė (2016 sausis)

Delfi.lt redakcijoje

Gruodžio 22 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje baigėsi žiemos egzaminų sesija, kurią užbaigėme Šv. Mišiomis bei Šv. Kūčių vakariene. Prie stalo susibūrė visa seminarijos bendruomenė: Vilniaus arkivyskupijos ganytojai, seminarijos vadovybė, darbuotojai, dėstytojai ir klierikai. Po to seminaristai keliavo namo, pas savo šeimas, atostogauti. Žiemos atostogos truko iki sausio 6 d. Sugrįžę į seminariją, tradiciškai, Naujus metus pradėjome nuo pastoracinės savaitės, kurios metu prisilietėme prie komunikacijos temos bei dalyvavome Carito seminare.

Konferencija Policijos departamente

Pirmoji pastoracinės savaitės dalis prasidėjo nuo įvadinės paskaitos apie komunikaciją, kurią vedė vienuolis pranciškonas Julius Sasnauskas OFM. Vėliau visi kartu keliavome į „Mažąją studiją“. Čia susipažinome su studijos aplinka, turėjome galimybę prisiliesti prie radijo technikos ir išgirsti kaip yra įrašinėjamos laidos. Po to lankėmės Delfi.lt redakcijoje ir bendravome su vyr. redaktore Monika Garbačiauskaite-Budriene. Sekančią dieną Vilniaus arkivyskupijos kurijoje susitikome su čia dirbančia komunikacijų koordinatore Živile Šeporaityte bei „Kataliko balso“ vadove Toma Bružaite. Jos dalinosi savo patirtimi iš darbo komunikacijų srityje. Galiausiai vykome į Policijos departamentą, kuriame su komunikacijų specialistais turėjome konferenciją. Per pirmąsias pastoracinės savaitės dienas įsitikinome, kad komunikacijos tema yra labai įdomi ir neatsiejama nuo pasirengimo kunigystei ir be abejo nuo pačios kunigystės.

Dievo meilės misijonierių labdaros organizacijos namuose Kojų plovimas

Antrąją pastoracinės savaitės dalį organizavo Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojai. Jie mums vedė seminarą, kurio tikslas buvo seminaristus supažindinti su Carito organizacija, jos veiklos principais bei konkrečia Carito veikla Vilniaus mieste. Ypatingai prisilietėme prie skurdo temos. Seminaras prasidėjo nuo susipažinimo ir pasidalijimų vakaro. Jo metu kalbėjome apie gailestingumo patirtį savo gyvenime. Per kelias seminaro dienas nuveikėme išties daug: vykome į Carito socialinį centrą „Betanija“. Čia mūsų laukė „Gyvoji biblioteka“, susitikome ir bendravome su įvairias žmonėmis iš pažeidžiamų socialinių grupių. Lankėmės Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje, kurioje susitikome su čia tarnaujančiais vienuoliais seleziečiais, jie pasakojo apie savo aktyvią veiklą parapijoje. Buvome Dievo meilės misionierių labdaros organizacijos namuose, kuriuose tarnauja Motinos Teresės seserys. Taip pat lankėme Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namus. Teko pabuvoti ir priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“. Kartu šventėme Šv. Mišias, kuriose išgyvenome gyvą kojų plovimo patirtį. Klausėme paskaitų, nuolat reflektuodavome. Seminaras buvo išties nuostabus, kupinas naujų atradimų ir jautrių patirčių. Esame be galo dėkingi jį organizavusiam Vilniaus arkivyskupijos Carito direktoriui Linui Kukuraičiui bei jam talkininkavusioms Carito darbuotojoms.

Platesnė pastoracinės savaitės apžvalga pasirodys naujajame seminarijos leidinio „Teesie“ numeryje. Kviečiame skaityti!

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį