Įvilktuvės (2015 gruodis)

Gruodžio 7 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, mūsų seminarijoje vyko įvilktuvės bei kandidatų paskirimas į diakonatą ir kunigystę.

Įvilktuvės Kandidatai į diakonatą ir kunigystę

Mokslo metams beveik įpusėjus, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje tradiciškai vyksta klierikų įvilktuvių šventė. Įprastai, Šv. Mišių metu pirmojo teologinio kurso studentai būna įvelkami į sutanas ir viešai pareiškia norą tapti kandidatais į diakonus bei kunigus. Tokiu būdu alumnai paliudija savo pašaukimą ir troškimą vienytis su Kristumi.

Šiais metais iškilmingoms Šv. Mišioms ir įvilktuvių ceremonijai vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Nuolankumo rūbu buvo apvilkti trečiojo kurso studentas Valdemar Širvinski ir ketvirtojo kurso studentas Vilius Valionis. Mišiose dalyvavo įvelkamųjų tėveliai, giminės, draugai, taip pat seminarijos dėstytojai, darbuotojai bei seminaristų pakviesti kunigai svečiai.

Vyskupo malda už kandidatus

Sutana – Jėzaus Kristaus mokinio ženklas, nuolankumo rūbas, nekaltumo drabužis. Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenės nariai nuoširdžiai jį priėmė ir panoro sekti Mergelės Marijos pavyzdžiu. Lai Dievas Jus laimina, stiprina tikėjimą, viltį, įkvėpia meilės ir gailestingumo darbams!

Bendra nuotrauka

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį