Moksleivių ateitininkų žiemos akademija Vilniaus kunigų seminarijoje (2015 gruodis)

Nekantraujame pranešti, kad gruodžio 27 - sausio 1 dienomis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks Moksleivių ateitininkų žiemos akademija (MAŽA) apie katalikišką vientisumą - "Gyvenk, kuo tiki!"

Moksleivių ateitininkų žiemos akademija
Kviečiame dalyvauti 8-12 kl. moksleivius iš visos Lietuvos. Šio renginio metu jūsų laukia 6-ios džiaugsmo kupinos dienos krikščioniškoje aplinkoje, kur gilinsimės į aktualias šių dienų temas, klausysime žymių paskaitininkų, dalysimės džiaugsmu vieni su kitais.

Norintys dalyvauti akademijoje tradiciškai turi užsiregistruoti, perskaityti nurodytą literatūrą ir atsiųsti paruoštą konspektą.

Daugiau informacijos:

Ateitininkų logotipas
Ateitininkai – katalikiška jaunimo organizacija, įkurta 1910 m. Į ją priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai (sendraugiai). Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį