Susikaupimo dienos Paštuvoje (2015 lapkritis)

Paskutinįjį lapkričio savaitgalį, prieš prasidedant adventui, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai skyrė susikaupimui. Lapkričio 27-28 d. praleidome Paštuvoje (Kauno raj.), Basųjų karmeličių vienuolyne. Mus lydėjo seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

Paštuvos  Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas

Paštuvos Basųjų karmeličių ordino (OCD) seserys įsikūrusios vaizdingame kaime, ant Nemuno kranto, Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyne. Basųjų karmeličių ordinas yra kontempliatyvi vienuolija. Charizma - šv. Jėzaus Teresės charizmos išgyvenimas maldoje ir kontempliacijoje, mažoje seseriškoje bendruomenėje, kurios pagrindas yra vienuma, malda bei griežtas neturtas. Tikslas - vienybės su Dievu bei glaudžios draugystės su Kristumi ir Mergele Marija gyvenimu, malda ir kontempliacija tarnauti Bažnyčiai. Vienuolija įkurta Ispanijoje 1562 m., į Lietuvą pirmosios karmelitės atvyko 1638 m., 1994 m. Basujų karmeličių ordinas įsikuria Paštuvoje. Šiuo metu vienuolyne gyvena 15 seserų.

Vienuolynos kiemas

Į Paštuvą atvykome penktadienio vakare. Netrukus po mūsų atvykimo, su seserimis vienijomės Vakarinėje brevijoriaus maldoje. Po to keliavome vakarieniauti. Pasistiprinę ėjome įsikurti savo kambarėliuose. Dieną užbaigėme Naktine malda, o jau po jos nugrimzdome į tylą, kuri tęsėsi per visą susikaupimo laiką.

Basosios karmelitės maldoje

Sekančią dieną, kartu su karmelitėmis, pradėjome Rytmetine Liturginių valandų malda. Vėliau, po pusryčių, turėjome susitikimą su ses. Ale Marija, kuri pasakojo apie palaimintąją Švč. Trejybės Elzbietą, jos gyvenimą, jos kelionę į vienuolyną ir kvietė naujai atrasti šią palaimintąją, kuri buvo tikras šventumo ir nuolankumo pavyzdys. Ses. Ale Marija taip pat dalinosi savo pašvęstojo gyvenimo patirtimi, mintimis ir patarimais mūsų dvasiniam gyvenimui.

Seserų šypsenos

Likusią dienos dalį praleidome susikaupime, tyloje, Liturginių valandų maldoje. Vidurdienį dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo mūsų seminarijos dvasios tėvas. Taip pat turėjome galimybę pasivaikščioti už vienuolyno ribų ir pasigrožėti Nemunu, miškais - nuostabia Dievo kūrinija. Susikaupimo savaitgalis baigėsi Naktine, po kurios keliavome atgal į namus, į mūsų seminariją.

Esame laimingi ir dėkingi Paštuvos basųjų karmeličių seserims, kad jos mus taip šiltai sutiko, priėmė ir globojo. Iš vienuolyno grįžome paruošę savo širdis ramiam ir džiaugsmingam laukimui, laukimui To, kuris ateina.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį