Lietuvos klierikų diena Aušros Vartų atlaiduose (2015 lapkritis)

Lapkričio 15-22 d. Vilniuje vyko didieji Gailestingumo Motinos atlaidai. Lapkričio 18 d. buvo skirta kunigams ir klierikams. Tad bendrai maldai, tą vakarą, būrėsi visų Lietuvos seminarijų bendruomenės.

Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje

Susitikimą pradėjome rožinio malda prie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo. Po maldos keliavome į šv. Teresės bažnyčią, kur vyko Šv. Mišios. Pagrindinis Mišių celebrantas buvo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Dr. Hans Friedrich Fischer, koncelebravo Kauno ir Telšių seminarijų vadovai, dvasios tėvai bei kiti kunigai. Pamokslą sakė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. doktor. Ramūnas Norkus. Kunigas vaizdžiai pasakojo apie neišsenkantį Dievo gailestingumą. Eucharistinėje puotoje giedojo jungtinis Lietuvos klierikų choras.

Jungtinis klierikų choras

Po Šv. Mišių aukos, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios klebonas mons. Kęstutis Latoža, pakvietė seminaristus bendrystę pratęsti agapėje.

Bendra nuotrauka

O Marija, Motinėle, Aušros Vartuose garsi! Laimink mūsų tėviškėlę – jos Globėja Tu esi. Ežerų ir upių bangos meldžias Nemuno šaly, ir žvaigždžių keliai padangėj, ir smilgelė pakely...

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį