Seminarijoje lankėsi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas (2015 spalis)

Spalio 9 d. seminarijoje lankėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jo Ekselencijos viešnagės tikslas buvo pasidalinti įspūdžiais iš kasmet vykstančio Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinio posėdžio, kuris rugsėjo 11-16 dienomis vyko Šventojoje Žemėje.

Akimirka iš susitikimo

CCEE sudaro 33 Europos vyskupų konferencijų pirmininkai, taip pat pavienių konferencijų neturintys arkivyskupai ir vyskupai iš tokių šalių kaip Liuksemburgas, Monako kunigaikštystė, Kipras, Kišiniovas, Mukačevas ir Estija, iš viso 45 Europos kraštams atstovaujantys ganytojai.

CCEE archyvo nuotrauka

Vyskupų susirinkimas Šventojoje Žemėje – piligriminė kelionė prie Europos ir jos kultūros ištakų. Susitikimo su klierikais pradžioje, arkivyskupas Šventąją Žemę pavadino penktąja Evangelija, kadangi, kaip jis minėjo, tai yra konkreti geografinė vieta, kur gimė, gyveno, kentėjo, mirė bei prisikėlė Kristus. Ten, kur gimė Bažnyčia, tebėra galimybė prisiliesti prie tų, brangių visiems krikščionims, vietų. Ganytojai čia susirinko tam, kad galėtų pasidalinti patirtimi ir informacija apie svarbiausius įvykius kiekviename krašte. Kiekvienais metais jie renkasi ir tam, kad geriau suprastų vieni kitus ir matytų bendras tendencijas žemyne. Taigi, turėjome galimybę gyvai išgirsti tai, kas buvo aptariama šios piligrimystės metu.

 CCEE archyvo nuotrauka

Vyskupų konferencijos pirmininkas pasakojo, jog Šventojoje Žemėje turėjo progą susitikti su vietiniais krikščionimis ir pajusti jų gyvenimo pulsą bei geriau suvokti jų situaciją. Pasakojo, kad krikščionys ten yra mažuma, kuri susiduria su įvairiais iššūkiais. Vienas iš jų – krikščioniškų mokyklų padėtis Izraelyje. Mažinamas jų finansavimas, siekiant jas perimti į valstybės rankas. Tam krikščioniškos šeimos aktyviai priešinasi. Kiti iššūkiai susiję su tarnavimu kariuomenėje, religijos laisve ir panašiai. Dar viena tema, kurią palietė vyskupai – migrantai ir pabėgėliai. Vyskupai vieningai pasisakė už pagalbą keliautojams. Na ir didelis dėmesys buvo skirtas aptarti šeimos vertės klausimui. Blėstant vaikų vertei visuomenėje, Europos vyskupai pabrėžė, jog būtina dėti pastangas tam, kad būtų išsaugota tėvų teisė dalyvauti savo vaikų ugdyme ir švietime, taip pat, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šeimos sampratos stiprinimui bei jos vaidmens Bažnyčioje ir visuomenėje įtvirtinimui. Be abejo, Šventojoje Žemėje ganytojai ne tik visa tai aptarinėjo, bet ir intensyviai meldėsi už visas pasaulio šeimas, krikščionis bei karo pabėgėlius.

 CCEE archyvo nuotrauka

Arkivyskupo Gintaro Grušo apsilankymas, mūsų seminarijos bendruomenei, buvo labai vertingas, nes savo širdimis buvome nusikėlę į Kristaus gimtinę ir bandėme atjausti savo brolius krikščionis ten. Esame labai dėkingi Jo Ekselencijai už nuoširdų pasidalinimą ir jo parodytą dėmesį mums, kurie rengiamės šventai tarnystei, pilname iššūkių ir stokojančiame meilės, pasaulyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį