Susikaupimo dienos Krikštėnuose (2015 rugsėjis)

Paskutinis rugsėjo savaitgalis, šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams, ir vėl buvo ne eilinis. Rugsėjo 25-26 dienomis viešėjome Krikštėnuose (Ukmergės raj.) , Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenėje, pas seseris karmelites. Lydimi seminarijos dvasios tėvo, kun. Sauliaus Bužausko, čia atvykome susikaupimo dienoms.

Sesutės pasakoja apie bendruomenę

Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė – kontempliatyvi seserų bendruomenė, dalį savo laiko skirianti evangelizacijai. Lietuvoje, Krikštėnuose, sesutės kartu gyventi pradėjo 1996 m., duodamos klusnumo, skaistumo, neturto ir nuolankumo įžadus. Jų gyvenimą formuoja karmelio regula, kuri grindžiama tylos malda. „Daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad būtume maldoje – budėti ir melstis“ – trokšta karmelitės. Seserys meldžiasi už Bažnyčią, ypač už Lietuvos Bažnyčią, maldoje dažnai kreipiasi į Aušros Vartų Mariją, taip pat Bažnyčios širdyje ypatingai meldžiasi už popiežių, kunigus bei nusidėjėlius.

Penktadienio vakare buvome šiltai sutikti bendruomenės vyresniosios ses. Rozanos. Įsikūrę, kartu vakarieniavome, o dieną užbaigėme bendra Naktine malda, po kurios panirome į tylą. „Tyloje slypi jūsų stiprybė“ – taip buvo pavadintas mūsų susikaupimo savaitgalis.

Ora et labora

Sekančią dieną, šeštadienį, pradėjome anksti ryte, kartu su seserimis jungdamiesi į tylos maldą, kurią apvainikavo Rytmetinė Liturginių valandų malda. Po to turėjome kelias valandas laisvas, jų metu galėjome pasivaikščioti po Krikštėnų miestelį. Laisvalaikis baigėsi Šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos dvasios tėvas. Po Eucharistinės puotos, sėdome prie žemiško stalo ir stiprinomės, kad turėtume jėgų darbui bendruomenės sode. Po pietų visi seminaristai plušėjo karmeličių ūkyje. Ora et labora, melskis ir dirbk, toks yra kontempliatyviai gyvenančių vienuolių šūkis, taigi turėjome progą pajusti jo vertę.

Bendruomenės koplyčioje

Pavakarėje rinkomės paskaitai, kurios metu seserys pasakojo apie bendruomenės susikūrimą, apie bendruomenės regulą bei dvasingumą, kuriuo gyvena. „Eiti paskui Jėzų ir gyventi su Juo. Padėti viena kitai eiti su Juo. Stengtis pažinti Jį, pirmoje vietoje būnant su Juo, antroje apaštalaujant“ – apie savo misiją kalbėjo bendruomenės vyresnioji. Po šilto pakalbio, keliavome į bendruomenės koplyčią Vakarinei brevijoriaus maldai ir Švč. Sakramento adoracijai. Galiausiai susikaupimo dienas baigėme bendra vakariene ir Naktine malda, o jau po jos keliavome atgal į seminariją.

Nepaisant to, kad neilgai trukusią tylą pasiglemžė pasaulio triukšmas, iš Krikštėnų, po susikaupimo dienų, grįžome stipresni. Mylėdami, mus tarnystei pašaukusį, Kristų, dabar dar labiau trokštame padėti ir kitiems Jį pamilti.

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį