Kambarių laiminimas (2015 rugsėjis)

Dvasios tėvas laimina kambarį

Mokslo metams įsibėgėjus, rugsėjui persiritus į antrą pusę, susirinkus parengiamojo kurso studentams, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje jau eilę metų vyksta tradicinė šventė – kambarių laiminimas.

Šiais metais kambarių laiminimo ceremonija vyko rugsėjo 21-osios vakare. Viskas prasidėjo pamaldomis, į kurias seminarijos bendruomenė rinkosi po vakarinių Šv. Mišių. Joms vadovavo Jo Magnificencija kunigas Hans-Friedrich Fischer CO. Pamaldų pradžioje rektorius priminė, jog viskas priklauso nuo Dievo palaiminimo ir linkėjo, kad Šventoji Dvasia padėtų mums, seminaristams, tobulėti pašaukimo kelyje. Vėliau meldėmės ir klausėme Dievo Žodžio, o jau po to, visi sekėme seminarijos dvasios tėvu ir rektoriumi, kurie smilkydami ir šlakstydami šventintu vandeniu, laimino mūsų kambarius. Džiaugsmingos ceremonijos metu, seminaristai lankėsi vieni kitų kambariuose, meldėsi už juose gyvenančius ir giesmėmis šlovino Dievą. Seminarijoje neliko nei vienos nepalaimintos vietos. Buvome ir visose auditorijose, ir bibliotekoje, ir sporto salėje, ir virtuvėje, ir valgykloje, kambarių duris visiems atvėrė net vadovybė.

Prie šv. Juozapo skulptūros

Praūžus pro visą seminariją, šventę užbaigėme lauke, prie šv. Juozapo, mūsų seminarijos globėjo, skulptūros. Čia meldėmės jam skirta litanija ir prašėme šventojo užtarimo visai mūsų bendruomenei.

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį