Piligriminis jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakus (2015 rugsėjis)

Malda prie Aušros vartų

Rugsėjo 12 dieną vyko Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centro organizuotas piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus. Šių metų žygio pavadinimas buvo: „Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7), jis neatsitiktinai sutapo su Pasaulio jaunimo dienų, vyksiančių 2016 metais Krokuvoje, pavadinimu. Keliauti į Trakus pasiryžo devyni seminaristai. Jie visi piligriminėje kelionėje dalyvavo kaip savanoriai, kurie aktyviai įsitraukė į žygio programą ir visos kelionės metu pasitarnavo susirinkusiems žygio dalyviams, o jų buvo net 200.

Žygio akimirka

Šeštadienio ryte, jaunieji piligrimai rinkosi prie Aušros Vartų, kur kartu meldėsi, prašydami Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, globos, užtarimo ir ištvermės. Kartu meldėsi ir J. E. Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, kuris nebuvo abejingas ir taip pat keliavo kartu su mumis. Po vyskupo palaiminimo, didžiulė jaunimo kolona pajudėjo tikslo link. Vilniaus gatvėse suskambo šlovinimo giesmės ir nuvilnijo džiaugsmo banga, kuri sveikino vilniečius ir kartu kvietė prisijungti prie piligrimystės. Dar prieš išeinant iš miesto, meldėmės už sostinę ir visus jos gyventojus.

Kiek paėjėjus, sustojome pailsėti ir klausėme kunigo Mariaus Žitkausko katechezės bei liudijimo gailestingumo tema. Kunigas pasidalino savo gyvenimiška patirtimi ir labai gražiai nusakė dabartinę Žemės situaciją, kuri „serga“ žmonėmis. Kad žmonija neišnyktų, per žodžius: „aš tau atleidžiu“, jis ragino mus būti vaistais vieni kitiems. Tęsdami kelionę, taip pat buvome raginami kalbėtis apie gailestingumą mūsų gyvenime, kalbėtis apie tai, kaip jis pasireiškia mūsų kasdienybėje ir dalintis patirtimi iš viso to.

Kitoje stotelėje mus pasitiko kunigas Kęstutis Dvareckas, čia jis dalinosi savo mintimis ta pačia tema. Kunigas Kęstutis sakė, kad dažnai būname ne Kristaus sekėjai, o tik gerbėjai. Jis kvietė žengti tą svarbų žingsnį gyvenime ir iš mąstytojo apie Jėzų, tapti Jo sekėju. Po įkvėpiančio pasisakymo, toliau keliavome į Lentvarį. Jį pasiekus, čia pietavome, o pasistiprinę, ėjome į Lentvario Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, susitikti su Jėzumi, esančiu Švenčiausiame Sakramente.

Klierikas Gabrielius veda “Gailestingumo radiją”

Nuo Lentvario iki Trakų buvo likę tik 10 kilometrų, kuriuos įveikėme giedodami Dievo Motinos Marijos garbei, meldėmės Rožinio malda ir šlovinome Kūrėją. Galiausiai, įveikę 30 kilometrų, priėjome Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventovę, kurioje mūsų piligrimystę vainikavo Šv. Mišios, aukojamos vyskupo Arūno Poniškaičio. Homilijos metu vyskupas kvietė pasvarstyti apie gailestingumą, kuris yra skiriamasis krikščionio – Kristaus mokinio bruožas. Jis priminė, kad mums dovanojamas ne bet koks gailestingumas, bet žmogumi tapusio Dievo gailestingumas. „Esame pašaukti tapti šios didžios meilės slėpinio dalininkais, savo gyvenimu įkūnydami Švč. Trejybės meilę žmonijai“ – sakė ekselencija.

Dainuojamosios poezijos koncertas Trakų kultūros namuose

Po vakarienės mūsų laukė paskutinė programos dalis. Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras žygio dalyviams dovanojo koncertą. Žinoma, koncertavo ne VAJC darbuotojai, o charizmatiškieji dainuojamosios poezijos atlikėjai Saulius Petreikis ir Domantas Razauskas, kurie labai sužavėjo savo aktoriškumu ir muzikiniais talentais. Manau, jog šis koncertas visiems paliko didžiulį įspūdį ir po ilgos kelionės padėjo atsipalaiduoti.

Likusieji seminaristai tą šeštadienį leido taip pat aktyviai. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko iškilmingos Kalvarijų atlaidų pabaigos Šv. Mišios, kuriose jie patarnavo. Prieš tai, klierikai, kartu su tikinčiaisiais, jungėsi į bendrą maldą, Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Esame laimingi ir dėkojame Dievui už visas malones ir dovanas, kurias gavome šio savaitgalio metu. Ši mūsų piligrimystė ir malda Kryžiaus kelyje nebuvo vien tik ėjimas ar pasivaikščiojimas, tokia malda mus, seminarijos auklėtinius, stiprina pašaukimo kelyje ir teikia jėgų nuolankiai ruoštis meilės tarnystei.

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį