Piligriminis žygis į Krekenavą (2015 rugsėjis)

Rugsėjo 3 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su seminarijos vadovybe, dalyvavo piligriminiame žygyje iš Paberžės (Kėdainių raj.) į Krekenavą.

Meldžiamės prie Tėvo Stanislovo kapo

Ketvirtadienio ryte, po bendros maldos, iškeliavome į pačiame Lietuvos centre esantį miestelį – Paberžę. Čia buvo numatyta pradėti mūsų piligrimystę. Paberžė ,tikintiesiems Lietuvoje, dar geriau žinoma kaip maldos oazė, kurioje daugelį metų gyveno, dirbo ir tarnavo Tėvas Stanislovas OFM Cap (Algirdas Mykolas Dobrovolskis). 2005 metais, mylimajam pranciškonui iškeliavus pas Viešpatį, Paberžė išliko kaip dvasinis ir kultūrinis centras, kurį kasmet aplanko daugybė žmonių.

Akimirka iš žygio

Paberžėje mus šiltai pasitiko vienuolį puikiai pažinojusi ir jo palikimą sauganti muziejininkė Regina Galvanauskienė. Ji mums pasakojo apie Tėvą Stanislovą kaip didį, mylintį ir kūrybingą žmogų. Išgirdome gyvą liudijimą apie jo neeilinį gyvenimą, lankėmės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurioje skambėdavo aistringi tėvo pamokslai. Lankėme įspūdingą liturginių rūbų muziejų, įkurtą paties vienuolio. Dar lankėmės ir jo kukliuose namuose, kuriuose visada vietos atsirasdavo čia atkeliavusiems. Taip pat visi kartu meldėmės jo amžinojo poilsio vietoje.

Malda žygio metu

Po pietų, su kryžiumi priešakyje, gerai nusiteikę, drauge pajudėjome mūsų tikslo link. Iškeliavome turėdami viltį pasiekti Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kurią nuo Paberžės skyrė 13 kilometrų. Žygio metu, pritariant gitarai, šlovinome Dievą, giedojome Mergelės Marijos garbei, meldėmės Rožinio malda. Kelionėje sutiktiems žmonės, liudijome savo džiaugsmingą tikėjimą.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Prabėgus daugiau nei trims valandoms, pasiekėme mažąją baziliką. Kelionės pabaigoje mus pasitiko parapijos klebonas kunigas dr. Gediminas Jankūnas, kuris išsamiai supažindino su Krekenavos miestelio bei bazilikos istorija. Krekenavos bažnyčia garsėja savo architektūriniu grožiu, Žolinės atlaidais ir be abejo stebuklinguoju Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, kuris šiuo metu yra kruopščiai restauruojamas. Klierikai neliko abejingi ir senai piligrimų tradicijai – keliais apeiti bažnyčios centrinį altorių. Po to, kartu su vietiniais tikinčiaisiais, jungėmės į bendrą maldą Šv. Mišiose, kurių pagrindinis celebrantas buvo mūsų seminarijos rektorius. Maldai pasibaigus, klebonas pavaišino gardžia vakariene, kurios metu pratęsėme bendrystę, o jau po jos, pilni įspūdžių, keliavome namo, atgal į seminariją.

Krekenavos mažoji bazilika

Įkvėpti Tėvo Stanislovo pavyzdžio, išgyvenę piligrimystę ir per Švč. Mergelę Mariją prisilietę prie tikėjimo paslapčių, sustiprinome savo tikėjimą bei pasiryžimą sekti Kristumi tarnaujant Dievo tautai.

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį