Tėvų diena (2008 balandis)

Balandžio 26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Tėvų Diena. Ši šventė ypač išsiskiria iš kitų, nes klierikus jų studijų ir gyvenimo vietoje aplanko patys artimiausi žmonės – jų tėvai.

Kasmetinė šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu. Jai vadovavęs seminarijos rektorius prašė Viešpaties malonių seminaristams bei jų tėvams ir homilijos metu tėvus kvietė kasdienėje maldoje prisiminti kunigystės pašaukimo keliu einančius sūnus, primindamas šio pašaukimo kilnumą bei sunkius išbandymus ir iššūkius, su kuriais susiduria mūsų dienomis į Dievo kvietimą sekti paskui Jį atsiliepiantys jaunuoliai.

Po šv. Mišių prasidėjo trečiakursių paruošta programa, kurios metu Seminarija pavirto į tikrą archyvą. Klierikai, persirengę šmaikščiais archyvo darbuotojais, visus kvietė į įdomią ekskursiją po Seminarijos patalpas. Pirmiausia tėveliai buvo pakviesti į „fotomedžiagos“ skyrių, kuriame galėjo apžiūrėti įdomiausias ir linksmiausias savo vaikų buvimo seminarijoje nuotraukas. „Retų spaudinių“ skyriuje buvo suteikta galimybė pamatyti Seminarijos įsteigimo dekretą, dėstytojų lankymo grafikus, visus Seminarijos laikraščio „Teesie“ numerius ir t.t. „Relikvijų“ skyriuje eksponuoti mėgstamiausi ir įdomiausi klierikų turimi daiktai, vadinti rankdarbiais. Paskutiniame – „filmuotos medžiagos“ - skyriuje tėveliai pamatė trumpametražį filmą apie Seminarijos kasdienybę.

Pasibaigus bendrai programai, klierikai tėvelius nusivedė į savo kursų kambarius, kur šie bendravo tarpusavyje. Ypač vyresnių kursų seminaristų tėvai, jau prieš kelerius metus susipažinę, mielai džiaugėsi bendryste. Šventė baigėsi bendrais pietumis bei pakilia nuotaika, vėl mąstant apie būsimus susitikimus.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį