Apsilankymas nunciatūroje (2015 balandis)

Balandžio 21 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė svečiavomės apaštalinėje nunciatūroje, kur mus priėmė apaštalinis nuncijus Lietuvai J. E. arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Pirmiausia arkivyskupas trumpai supažindino su nunciatūra: pakvietė aplankyti Švenčiausiąjį Sakramentą ir kartu aprodė nunciatūros koplyčią, įrengtą dar pirmojo nuncijaus Lietuvai J.E. Justo Mullor Garcia, atkreipė dėmesį į nunciatūros kiemelyje stovintį kryžių, kuriame simboliškai pavaizduotas trijų Pabaltijo respublikų paaukojimas Mergelei Marijai, taip pat trumpai papasakojo apie nunciatūros pastato naudojimą įvairiems diplomatiniams susitikimams.

Pagrindinė susitikimo dalis buvo Šv. Tėvo pasiuntinio dvasinė konferencija klierikams, kurią jis pradėjo teigdamas, kad seminarija yra vyskupijos širdis ir jos ateitis. Ganytojas sakė, kad pašaukimas yra kaip mūsų širdyse paslėptas lobis, kurį turime atrasti. Šį lobį atrasti mums padeda kiti žmonės, savo ruožtu mes, atradę jį, esame įpareigoti dalytis juo su kitais. Nuncijus pabrėžė žmogiškos ir maldos bendrystės svarbą su bendruomenėmis, kuriose užgimė ir išaugo mūsų pašaukimas.

Arkivyskupas sakė, kad misionieriškas kunigiškojo pašaukimo aspektas yra labai svarbus. Tačiau, nors troškimas eiti ir skelbti Evangeliją yra stiprus, neturėtume pernelyg skubėti tapti kunigais: pirmiausia turime įgyti įprotį ieškoti Jėzaus ir būti su Juo. Šį įprotį turime įgyti seminarijoje, ir toliau jį kiekvieną dieną atnaujinti jau atlikdami kunigiškąją tarnystę. Išsiugdę šį įprotį, jausime Jėzaus buvimą šalia net tada, kai dėl darbų gausos bus mažiau laiko maldai, teigė nuncijus.

Ganytojas dalinosi, kad kunigo laimė kyla iš asmeninio kvietimo būti su Jėzumi. Kunigiškas pašaukimas nėra profesija, tai ne išorinis Jėzaus darytų darbų pratęsimas, bet gyvenimas tuo, kuo gyvena Viešpats. Nuncijus pabrėžė ontologinį kunigystės aspektą t.y. kunigas yra kunigas visa savo būtimi, o ne tik prie altoriaus ir teikdamas sakramentus. Nuncijus priminė popiežiaus Pranciškaus žinią Maldų už pašaukimus dienos proga, kuriame Šventasis Tėvas teigia, kad esminis pašaukimo elementas yra išėjimas. Šis išėjimas, anot arkivyskupo Quintana, reiškia ir savo lūkesčių, norų bei tikslų atsisakymą ir visišką atsidavimą Dievo vedimui. Tik toks išėjimas iš savęs leidžia būti tikrai laimingu kunigu ir išvengti nusivylimo, kad kunigystė klostosi ne taip, kaip mes patys numatėme.

Atsakydamas į klierikų klausimus, nuncijus pasidalijo savo pašaukimo istorija ir savo seminarijos patirtimi, o užbaigdamas konferenciją suteikė visiems apaštališkąjį palaiminimą. Po to buvome pakviesti vakarienei, kurios metu gyvai bendravome tiek tarpusavyje, tiek su nuncijumi bei nunciatūroje dirbančiais kunigais. Padėkoję nuncijui už nuoširdų pasidalinimą ir svetingą priėmimą, įteikę jam lietuvišką šakotį ir sugiedoję palaiminimo giesmę, atsisveikinome, jau laukdami naujų šiltų susitikimų.

Dvasinė konferencijaPadėka nuncijuiNuotrauka nunciatūroje

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį