Skyrimai akolitų ir lektroių tarnystei (2015 kovas)

Kovo 25 d., per Viešpaties Apreiškimo iškilmę, Vilniaus kunigų seminarijoje du ketvirto kurso klierikai gavo lektoriaus skyrimus ir 3 penkto kurso klierikai - akolito skyrimus, kuriuos suteikė Vilniaus augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis. Iki Vatikano II Susirinkimo ruošiantis kunigystei iki diakonato būdavo 4 mažesnieji šventimai (ostiarijaus, lektoriaus, egzorcisto ir akolito). Po VIIS reformos palikti lektoratas ir akolitatas kaip skyrimai.

Tai vienos seniausių Bažnyčios tarnysčių.

Štai apie lektoriaus tarnystę jau užsimenama kaip gyvuojančią pareigą Bažnyčioje 165 m. Justinio kankinio raštuose. Lektorius atlieka Dievo Žodžio tarnystę skaitydamas Šv. Raštą šv. Mišiose ir kitose apeigose. Tad viešas Biblijos skaitymas liturgijoje yra daugiau nei paprastas knygos skaitymas, tačiau tai Dievo Žodžio skelbimas, kuris turi būti kokybiškas, atliekamas maldos ir misijos dvasioje. Vyskupas Arūnas pamoksle pažymėjo, kad širdyje sušildytas Dievo Žodis skamba garsiau.

Akolito tarnystė yra skirta patarnauti prie altoriaus indų. Akolitas gauna teisę ir pareigą purguoti šventuosius indus, kuriuose vyksta transubstanciacija šv. Mišių metu. J. E. Arūnas sakė, kad akolitai turi būti patys tarsi indai, nors moliniai, bet savo viduje nešantys Kristų.

Skiriamieji akolitų ir lektorių tarnysteiJ. E. Arūnas PoniškaitisLektorių skyrimų apeigos
Akolitų skyrimų apeigosJ. E. Arūnas Poniškaitis ir skiriamieji akolitų tarnysteiBendra nuotrauka su seminarijos vadovybe ir paskirtaisiais lektorių ir akolitų tarnystei

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį