Šv. Juozapo iškilmė (2015 kovas)

Seminarijoje buvo švenčiama seminarijos globėjo šv. Juozapo iškilmė. Iškilmės išvakarėse, kovo 18 dieną , iškilminga vakarinę maldą vedė J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Kardinolas priminė, kad Juozapas yra stiprus užtarėjas, kuris matė augantį Jėzų, kuris Jį mokė ir kuris taip pat saugojo Mariją. Po maldos seminarijos bendruomenė pasveikino kardinolą su 54-osiomis kunigystės metinėmis.

Kovo 19 d. Seminarijoje vyko tradicinė tėvų diena, kuri prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas, koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė ir kunigai svečiai. Po Eucharistijos šventimo klierikai rodė savo pastatytą spektaklį pagal V. Hugo romaną „Vargdieniai“.

Po vaidinimo, visi susirinko šventiniams pietums, kuriuose buvo galimybė klierikams susipažinti su kitų klierikų tėvais ir artimaisiais.

Iškilminga vakarinė, kurią vedė kard. Audrys Juozas BačkisJ. Em. Audrys Juozas Bačkis pjausto šventinį tortąEucharistija, homilija
EucharistijaSpektaklisBendra nuotrauka

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį