Pašaukimų savaitgalis (2015 vasaris)

Vasario 27 - kovo 1 d. Seminarijoje vyko pašaukimų savaitgalis, kuriame dalyvavo dar savo gyvenimo kelio nepasirinkę jaunuoliai ir vyrai nuo 17 iki 35 m. Šį savaitgalį svarstantys savo pašaukimą galėjo susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyveno seminarijos ritmu, taip pat jiems buvo parengta atskira programa, kurią vedė kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Rekolekcijų programa prasidėjo vakarine malda kartu su klierikais. Po vakarienės rekolektantai klausėsi kun. Arūno Peškaičio OFM pašaukimo liudijimo.

Antrąją rekolekcijų dieną dalyviai susipažino su seminarija, seminaristų gyvenimu ir pasiruošimo kunigystei aspektais, klausėsi konferencijų apie kunigo pašaukimą ir tapatybę, meldėsi Rožinio malda, o dieną užbaigė kartu su seminarijos bendruomene švęsdami Eucharistiją ir melsdamiesi adoracijoje.

Savaitgalis baigėsi sekmadienio ryte šv. Mišiomis, pusryčiais ir aptarimu.

Kun. Arūnas Peškaitis OFM dalijasi savo pašaukimo liudijimuEucharistijaEucharistija

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį