Gavėnios rekolekcijos (2015 vasaris)

Seminaristai dalyvavo Gavėnios susikaupimo rekolekcijose Gaveikėnuose „Atėjau tarnauti“, kurias vedė t. Antanas Saulaitis SJ ir seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

Po rekolekcijų seminaristai dalyvavo šv. Mišiose Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje. Šv. Mišias aukojo seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas, koncelebravo Ignalinos parapijos klebonas kun. Vidas Smagurauskas, Ignalinos vikaras kun. Viktor Kudriašov, kuris baigė mūsų seminariją, ir t. Antanas Saulaitis SJ. Po Mišių seminaristai: Gabrielius Satkauskas (IV k.), Justinas Visickas (III k.) ir Darius Graževič (I k.) dalinosi savo pašaukimo liudijimais.

Poilsis prie židinioAktyvus poilsis ant ledoEucharistija Ignalinoje
Eucharistija IgnalinojeSeminaristų liudijimus Ignalinos parapijoje palydi giesmėKlierikas po rekolekcijų

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį