Juozapo darbininko šventė (2008 gegužė)

Gegužės 1 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo iškilmingai švenčiama Seminarijos globėjo Šv. Juozapo diena.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu meldėsi Jo Ekselencija vyskupas Juozas Tunaitis, vadovybės nariai bei dėstytojai kunigai. Homilijos metu Kardinolas prisiminė kiek daug maldų šv. Juozapui buvo skirta statant Vilniaus kunigų Seminariją. Pasak ganytojo, šv. Juozapas klierikams turi būti ėjimo pašaukimo keliu pavyzdys. Jį galima palyginti su teisiuoju Abraomu, kuris gyveno pasitikėdamas Dievu. Šv. Juozapas pasiaukojo Dievui ir globojo Jo Sūnų. Ir šiomis dienomis Dievas iš kunigų reikalauja radikalaus atsidavimo tarnaujant Jam visa širdimi. Šv. Juozapo užtarimas padeda eiti šiuo pašaukimo keliu, todėl ganytojas kvietė nuolat melstis, kad seminaristai liktų ištikimi Dievo jiems paskirtoje misijoje. Pabaigoje Kardinolas kvietė dėkoti ir melstis už baigusius šią Seminariją kunigus bei dabartinę Seminarijos vadovybę su visais darbuotojais, maldoje nepamirštant ir palikusių kunigystę jaunų kunigų, kurių išėjimas visada palieka žaizdą Bažnyčiai.

Po Eucharistinės puotos ir iškilmingų pietų, kurių metu buvo pasveikinti visi Juozapai, šventės svečiai apžiūrėjo parodą, kurioje buvo eksponuojami 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų portrtetai.

Šventė baigėsi nuotaikingu klierikų pastatytu vaidinimu, linksmai ir rimtai pasakojusiu žiūrovams apie šv. Juozapo dorybes ir gyvenimą.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį