Grafiko Vlado Liatuko darbų paroda „Lietuva mano“ (2015 vasaris)

Grafikas Vladas Liatukas - Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1979 m. baigė grafikos studijas Lietuvos valstybiniame dailės institute ir nuo 1981 m. aktyviai dalyvauja parodose.

Vienas iš darbų

Seminarijoje veikiančioje parodoje eksponuojami per pastaruosius tris dešimtmečius sukurti piešiniai ir grafikos darbai. V. Liatuko sukurtais eilėraščiais ir 1991-ųjų metų Seimo nuotrauka pradedamą parodą sudaro atskiri darbų ciklai ir triptikai, kuriuose vyrauja tremties, kovų už laisvę ir nepriklausomybę, meilės gimtajam kraštui temos. Triptike Tėvų žemėje (1986) juntama nostalgija gimtinei, prarastam kaimui ir vaikystei. Kitame trijų darbų cikle Apmąstymai (1986) iš liepsnų lekiančios figūros primena karo baisybes. Karo tema vyrauja ir cikle Palydos (1989). Lakštai Himnas Lietuvai (1989) primena tremtį, išsivadavimą iš jos, viltį, šlovę, kančią. Šios temos atskleidžiamos per visiems mums svarbius ir atpažįstamus simbolius - spygliuotą vielą, plazdančios vėliavos fragmentus, ąžuolo lapų vainiką, Vyčio kryžių, Nukryžiuotąjį, Rūpintojėlį, saulę. Ciklas Lietuva mano (1990–2000) fiksuoja tragiškus Sausio 13-osios įvykius ir atkurtos Nepriklausomos Lietuvos esminius istorinius momentus.

Parodą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325) galima aplankyti iki kovo 15 d. atvykimą iš anksto suderinus su bibliotekos vedėja Irena Aleksandravičiene tel. (8-5) 271 2251 arba el. paštu: biblioteka@vks.lcn.lt

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį