Maldų už krikščionių vienybę savaitė (2015 sausis)

Sausio 18-25 d. vyko maldų už krikščionių vienybę savaitė. Seminarijos bendruomenė lankėsi Lietuvos jungtinėje metodistų bažnyčioje, kurioje mus priėmė diak. Jelena Kask, kuri atlieka tarnystę Vilniuje, ir kun. Remigijus Matulaitis, tarnaujantis Kauno metodistų bažnyčioje.

Seminarijos bendruomenė taip pat dalyvavo sekmadienį, sausio 25 d., Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusiose ekumeninėse pamaldose, kurias vedė kun. Rytis Gurkšnys SJ. Šiomis pamaldomis baigėsi maldų už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldose dalyvavo trijų konfesijų vyskupai: arkivyskupas Gintaras Grušas, Liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis bei ortodoksų vyskupas Inokentijus kartu su savo bažnyčių kunigais. Į bendrą maldą įsijungė ir graikų apeigų katalikų, metodistų, Evangelikų reformatų, Naujojo Testamento baptistų, Laisvųjų krikščionių konfesijų dvasininkai.

J.E. arkivyskupas Gintaras Grušas sveikindamas visus susirinkusius sakė, kad vienybė nereiškia doktrinų vienybės, bet vienybę skirtingume ir šią vienybę gali įgyvendinti tik Kristus.

metodistų diakonė Jelena K.Bendra seminaristų ir metodistų malda giesmeEucharistija

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį