Kūčios seminarijoje (2014 gruodis)

Gruodžio 22 d. seminarijoje vyko tradicinė Kūčių vakarienė, po kurios klierikai išvyko žiemos atostogų.

Šventinį vakarą pradėjo Vilniaus neįgaliųjų dienos centro „Gyvojo skaitymo teatro” grupė, kuri vaidino skaitomąją pjesę „Žalias, žalias obuoliukas”. Po šio vaidinimo šventėm Eucharistiją, kuriai vadovavo J.E arkivyskupas metropolitos Gintaras Grušas, koncelebravo J.E. augziliaras Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė, seminarijoje dirbantys dėstytojai kunigai. Eucharistijos šventime taip pat dalyvavo dėstytojai pasauliečiai ir seminarijoje dirbantys bendruomenės nariai. Po Šv. Mišių visi susirikome šventinei Kūčių vakarienei, po kurios klierikai išvyko atostogų.

 Vilniaus neįgaliųjų dienos centro „Gyvojo skaitymo teatro” grupės vaidinimas  J.E. Gintaras Grušas ir J.E. Arūnas Poniškaitis su seminaristais Eucharistija

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį