Pastoracinė savaitė (2015 sausis)

Sausio 8-13 d. seminarijoje vyko pastoracinė savaitė.

Sausio 8 d. seminaristams paskaitą apie emigrantų sielovadą vedė prel. teol. lic. E. Putrimas. Tą pačia dieną paskaitą apie policijos sielovadą vedė kun. teol. lic. Algirdas Toliatas, vidaus reikalų ministerijos ministro patarėjas Povilas Malakauskas ir policijos Imuninteto Valdybos viršininkas Donatas Malaškevičius.

Sausio 9 d. seminarijos bendruomenė vyko į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, kur klausėsi pasidalinimų apie kurčiųjų ir neprigirdinčių sielovadą.

Sausio 10 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo šeimos festivalyje - „Šeimadienis“, LITEXPO rūmuose.

Sausio 11 d. seminaristai lankėsi Maltos ordino būstinėje, Vilniuje.

Sausio 12 d. seminaristai buvo Tuskulėnų memorialiniame muziejuje.

Sausio 13 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Laisvės gynėjų dienos proga, o po Eucharistijos šventimo dalis seminaristų su seminarijos rektoriumi ir dvasios tėvu vyko į meninio filmo apie sausio 13 d. įvykius – „Mes dainuosim“ premjerą.

Klausomės direktorės pasakojimo apie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centrąLietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių centro darbuotojai pasakoja apie kurčiųjų mąstymo specifiką ir kaip reikėtų kalbėti su jaisKlausomės kun. Algirdo Toliato paskaitos apie policijos sielovadą, Povilo Malakauskio paskaitos apie lyderystę ir Donato Malaškevičiaus paskaitos apie korupciją policijoje
Seminarijos vadovybė su policijos kapeleonu kun. Algirdu Toliatuklier. TomasSeminarijos stendas „Šeimadienyje“
J.E. vysk. Linas Vodopjanovas Šeimadienyje aplankė mūsų seminarijos stendąSeminarijos stendą aplankė Andrius KubiliusKunigėlis...

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį