Kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus skyrimai (2014 gruodis)

Gruodžio 8 d. seminarijoje vyko kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus skyrimai, kuriuos suteikė J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Sutana yra ženklas to, kad Bažnyčia tame žmoguje atpažįsta pašaukimą ir patvirtina jį.

Paskirti trys kandidatai: Justinas Visickas (Panevežio vyskupija), Irmantas Ramanauskas (Kaišiadorių vyskupija) ir br. Juozas Giedrius Bakūnas MIC.

Eucharistijos šventimo pradžia - asistaJ. E. Jonas Ivanauskas vadovauja Eucharistijos šventimuiKoncelebruojantys kunigai
Žodžio liturgijaJ. E. Jonas Ivanauskas šventina sutanasKlierikas Irmantas Ramanauskas
Klierikas Justinas VisickasKlier. Justinas su įvilktuvių tėvu klier. RenatuKlierikas Irmantas
Klier. Irmantas su įvilktuvių tėvu diak. ValentinuKlier. Irmantas su įvilktuvių tėvu diak. ValentinuKlier. Irmantas su įvilktuvių tėvu diak. Valentinu
Klier. Justinas V. su įvilktuvių tėvu klier. RenatuKlier. Justinas ir Irmantasaišiadorių vyskupijos šlovintojai, kurie tarnavo giesme Eucharistijos metu
J.E. Jonas Ivanauskas su naujai paskirtais kandidatais, seminarijos vadovybe ir kunigais svečiaisKlier. Justinas, Irmantas ir br. Giedrius su savo artimaisiaisNaujai paskirtų kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus sveikinimo žodis

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį