Misijos Vilniaus Žvėryno Švč. M. Marijos Nekalotojo prasidėjimo parapijoje (2014 lapkritis)

Lapkričio 29 d., I Advento sekmadienio išvakarėse, seminarijos bendruomenė dalyvavo misijose į Vilniaus Žvėryno Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją. Mišias aukojo rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, koncelebravo vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas ir Tomas Miliauskas MIC.

Rektorius, komentuodamas Evangelijos skaitinį, sakė, kad Dievas pašauktuosius į kunigystę ar vienuoliškąjį gyvenimą asmenis, apie kuriuos kalba Evangelija, įgalioja būti durininkais ir kviečia ypatingai budėti Jo belaukiant.

Po šv. Mišių drauge su parapijos bendruomene pasilikome adoracijai, kurią vedė mūsų seminarijos klierikai, o po adoracijos parapijos klebonas Stasys Puidokas MIC pakvietė mus pasistiprinti ir išgerti šiltos kakavos. Po vakarienės vykome atgal į seminariją.

klierikų asistašv. Mišioskun. Tomas Miliauskas MIC
Žodžio liturgijaAdoracijaAdoracija

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį