Susikaupimo dienos (2014 lapkritis)

Vienuolyno bažnyčia

Lapkričio 21-22 d. seminaristai turėjo susikaupimo dienas Paparčių Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir šv. Bruno vienuolyne.

Konferencijas „Šventumo“ tema vedė mons. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras ir mūsų seminarijos dėstytojas. Prelegentas sakė, kad šventasis matydamas Bažnyčios žaizdas jų neapeina ir nebijo prisiliesti prie jų. Šventas žmogus - vilties pranašas ir jis neleidžia liūdesiui jo užvaldyti.

Krikščionys vienijasi maldoje

Po iškilmingos vakarinės maldos klierikai šeštadienio vakarą grįžo atgal į seminariją. 

 

 

 

Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį