Michaelio Novako paskaita (2014 lapkritis)

Michaelis Novakas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Michaelis Novakas, kuris skaitė paskaitą „Kūrimo teologija“ ekonomikoje: didžioji transformacija.

Michaelis Novakas (g. 1933 m.) yra katalikų filosofas, žurnalistas, rašytojas ir diplomatas, daugelio knygų kultūros, filosofijos, teologijos, ekonomikos ir politikos temomis autorius, iš kurių garsiausia – „Demokratinio kapitalizmo dvasia“ (1982). Jis dėstė keliuose garsiuose pasaulio universitetuose, buvo JAV ambasadoriumi Jungtinėse Tautose, dirbo „Laisvosios Europos“ ir „Laisvės“ radijuose. Šv. popiežius Jonas Paulius II vadino jį savo draugu, keli Rytų Europos lyderiai suteikė jam didžiausius galimus savo valstybių apdovanojimus, buvusi Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė M. Thatcher labai vertino jo įžvalgas. Daugiau apie šį iškilų žmogų galima sužinoti asmeninėje jo interneto svetainėje.

Savo paskaitoje prof. M. Novakas kalbėjo apie ekonominę sistemą remdamasis Aadamo Smitho knyga Tautų gerovės priežaščių tyrimas ir Jono Pauliaus II enciklika Laborem Exercens. Prelegentas pabrėžė nūdienos socialines, demografines ir ekonomines problemas.

Auditorija

Seminarija dėkoja Kauno vyskupui augziliarui J.E. K. Kėvalui už tarpininkavimą rengiant susitikimą su šiuo žymiu žmogumi, o Lietuvos Laisvosios rinkos institutui – už jo kelionės į Lietuvą organizavimą.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį