Neopresbiterių vakaras (2014 spalis)

Eucharistija

Spalio 13 d. seminariją aplankė ir jos koplyčioje šv. Mišias aukojo 14-oji šią seminariją baigusių kunigų karta, kurie 2013 m. baigė seminariją ir tapo kunigais. Šv. Mišias celebravo kun. Juzef Makut, koncelebravo: kun. Robert Moisevič, kun. Saulius Kristapavičius, seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas, propedeutinio kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša. Šv. Mišių aukoje dalyvavo seminaristai ir parengiamojo kurso auklėtiniai. Seminarijos rektorius padėkojo kunigams už jų sutikimą atvykti ir aukoti šv. Mišias mūsų seminarijoje.

Po Evangelijos neopresbiteriai dalinosi savo, kol kas trumpos, bet gausybės įspūdžių pilnos kunigiškos tarnystės patirtimi. Kun. Robert Moisevič pasakojo, kad seminariją jam buvo laikas mokytis susitikti su Jėzumi. Kunigas turi liudyti tą meilę, kuri kyla iš šio santykio, tačiau Aušros Vartuose paskirtas kunigas, pasakojo kaip įvairiose situacijos vėl ir vėl reikia mokytis susitikti su Jėzumi.

Kun. Juzef Makut dalinosi savo maldos gyvenimo patirtimi, kad su maldą, o ypač meldžiantis su M. Marija yra lengviau eiti kunigystės keliu. Neopresbiteris pabrėžė, kad kunigui labai svarbu nešioti sutaną, nes tai drausmės ženklas ir taip žmonės žino kur gali ieškoti pagalbos.

Neopresbiterių palaiminimas

Kun. Saulius Kristapavičius, kuris jau kunigauja beveik metus, dalinosi, kad nebuvo nė dienos, kada nesidžiaugtų kunigyste. Žmonės vertinga nuoširdumą, kai neužspaudžiam savo savybių, bet leidžiam Dievui, kad per jas veikdamas Jis trauktų žmones, pastebėjo neopresbiteris. Jis kvietė seminaristus drąsiai eiti šiuo keliu ir nebūti „aukomis“, nes tai kilnaus džiaugsmo kupinas kelias.

Po šv. Mišių neopresbiteriai suteikė primicijinį palaiminimą visiems Mišių dalyviams.

Jaunuosius kunigus pasveikino seminarijos bendruomenės atstovai ir šventė tęsėsi prie vakarienės stalo.

Justinas Ambrazas  

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį