Klierikai sveikina kardinolą vyskupystės jubiliejaus proga (2014 spalis)

Kardinolas su klierikais

Spalio 5 d. seminarijos bendruomenė su vicerektoriumi kun. Andžej Šuškevič ir seminarijos dvasios tėvu kun. Sauliumi Bužausku aplankė kaimynystėje Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyne gyvenantį J. Em. Audrį Juozą Bačkį ir pasveikino su 26 metų vyskupystės sukaktimi. 1988 m. spalio 4 d. šventasis popiežius Jonas Paulius II konsekravo jį vyskupu.

Sveikinimo kalba

Pamoksle kardinolas labai paprastai dalinosi savo tikėjimo ir vyskupiškos tarnystės patirtimi. Eminencija liudijo, kaip priėmė šv. popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą eiti pasitikint Viešpačiu. Jubiliatas ragino ir mus pasitikėti Jėzaus Gailestingumu ir eiti ten, kur siunčia Bažnyčia, neieškoti savęs realizavimo, visada klausti Viešpaties ko Jis nori iš manęs šiandien. Kardinolas meldėsi, kad augtų pasitikėjimas ir atsidavimas Viešpačiui.

Po šv. Mišių drauge bendravome prie šventinės vakarienės stalo.

Justinas Ambrazas  

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį