Seminarijos susikaupimo dienos Senuosiuose Trakuose (2014 rugsėjis)

Rožinio malda

Rugsėjo 26-27 d. seminaristai dalyvavo susikaupimo dienose Senuosiuose Trakuose pas seses Joanites. Joms vadovavo seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

Seminaristai penktadienio vakarą pradėjo vakarine malda, po kurios pavakarieniavę žiūrėjo filmą „Šventi svečiai“, o po jo dalinosi mintimis, kurios kilo bežiūrint filmą.

Atsisveikinimo nuotrauka

Šeštadienį sesė Monika dalinosi vidinės maldos patirtimi. Ji sakė, kad dvasiniame gyvenime karštis blėsta, jei nieko nedarome, ir jokios žinios čia negelbsti, todėl yra būtina vidinė malda. 17 metų vienuolinį gyvenimą gyvenanti sese sakė, kad ši malda yra paprastas buvimas Viešpaties akivaizdoje su savo neturtinga širdimi, kuri nesiremia nei darbais, nei talentais ar kokiu žinojimu. Ji pabrėžė, kad vidinės maldos vaisius yra paklusnumas Viešpaties balsui, kuriuo Jis kreipiasi į mūsų širdį.

Vakare seminaristai po rožinio maldos ir adoracijos šventė Eucharistiją, kurią aukojo seminarijos dvasios tėvas. Po šv. Mišių pavakarieniavę ir atsisveikinę su sesutėmis klierikai išvyko atgal į seminariją.


Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį