Kambarių laiminimas seminarijoje (2014 rugsėjis)

J. E. Gintaras Grušas laiminga kambarius Rugsėjo 22 d. seminariją aplankė ir šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas kartu seminarijos rektorium mons. Žydrūnu Vabuolu, vicerektoriumi kun. Andžej Šuškevič seminarijos dvasios tėvu kun. Sauliumi Bužausku, propedeutinio kurso vadovu kun. Valentinu Šiuša ir parengiamojo kurso ugdytojo kun. Marek Butkevič. Eucharistijoje taip pat dalyvavo į propedeutinį kursą atvykę studentai.

 

Seminarijos Dvasios tėvas laiminga sporto salę

Po šv. Mišių seminarijos bendruomenė pasveikino J. E. Gintarą Grušą artėjančio gimtadienio proga.

Po vakarienės buvo laiminami kambariai. Arkivyskupas remdamasis Dievo Žodžiu sakė, kad seminarija yra vieta, kur gali atsirasti įvairių baimių dėl laukiančių iššūkių ir kad kipšas tik kurstys šias baimes mūsų širdyse. Kambariai laiminami tam, kad atitolintų piktojo veikimą, kuris kelia pyktį, baimę, nesantaiką. Ganytojas pabrėžė, kad kambariai turi būti palaiminta susitikimo su Dievu vieta studijuojant, meldžiantis, ilsintis.

Po kambarių šventinimo apeigų susirinkome vidiniame seminarijos kiemelyje, prie seminarijos globėjo šv. Juozapo skulptūros, kur meldėmės jam skirta litanija.

Justinas Ambrazas  

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį