Diakonato Šventimai ir mokslo metų uždarymas (2014 gegužė)

Gegužės 31 d. seminarijoje įvyko iškilmingos diakonato Šventimų šv. Mišios, kurių metu VI-ojo kurso klierikai: Valentin Dulko, Daniel Narkun ir Miroslav Seniutis FGM buvo pašventinti diakonais Vilniaus Arkivyskupijos metropolito J. E. Gintaro Grušo. Jis šv. Mišias aukojo su seminarijos rektoriumi mons. Žydrūnu Vabuolu, vicerektoriumi kun. Andžej Šuškevič, propedeutinio kurso vadovu mons. Vaclav Volodkovič ir kitais kunigais.

Arkivyskupas pamokslo metu sakė, kad Mergelės Marijos Magnificat turi tapti kasdienine malda, tai būties šauksmas, ji turi tapti širdies šauksmu. Bažnyčia diakonus pašvenčia, kad jie ypatingai tarnautų Dievo tautai. Pažadai – ar pasiruošę pasišvęsti? Yra Mergelės Marijos pavyzdys, nes Ji skuba tarnauti kitiems, tai turėtų būti diakonų varomoji jėga – meilės ir gailestingumo tarnystė, reikia išžengti iš savęs. Dažnai būna, kad Bažnyčios nariai užsidaro savyje. Popiežius Pranciškus ragina išeiti iš savęs, kad sugebėtume vykdyti tikrą Bažnyčios misiją, tačiau čia neapseiname be aukos. Apaštalas Paulius sako: būkite uolus, tarnaukite Viešpačiui, kuris yra kiekviename žmoguje, o ypač vargšuose. Diakonų mokymas turi kilti iš nuolankios tarnystės, kaip ir Marijos. Diakonai pasižada celibato laikytis ir visa save atiduoti kitiems: Dievui ir visai Bažnyčiai. Tai nėra išorinis pažadas, tai širdies judesys, kuris atsispindi išorėje. Ganytojas palinkėjo būsimiems diakonams saugoti Viešpatį savo širdyje ir teigė, kad maldos gyvenimas, tai liturginės valandos, tai maldos pažadas – melsitės už visą Dievo tautą, tai yra tarnystė ir įsipareigojimas. Dievo žodis telydi jūsų gyvenimą, tebūna Jis jūsų ramstis, džiaugsmas, paguoda, kantrybė, ištvermė. Taip pat yra pagarba ir klusnumas įpėdiniui – jei mylite Dievą, tai mylėkite ir Bažnyčią. Arkivyskupas sakė, kad diakonistė gimsta po nuostabiu ženklu,tad tebūnie jūsų tarnystė Dievo gailestingumo gimimas.

Po šv. Mišių seminarijos konferencijų salėje vyko iškilmingas 2013-2014 mokslo metų uždarymo aktas, kurio metu buvo įteikti diplomai seminariją baigusiems kunigams.

Galiausiai pasibaigus konferencijai vyko diakonato Šventimų šventiniai pietus seminarijos valgykloje po kurių seminaristai pridavę savo kambarius išvyko vasaros atostogoms, stovykloms, pastoracinėms praktikoms.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį