Mokslo metams besibaigiant (2014 gegužė)

Gegužės 29 d. VI-ojo kurso klierikai: Valentin Dulko, Daniel Narkun ir Miroslav Seniutis FGM išpažino būsimųjų diakonų Tikėjimo išpažinimą ir prisiekė ištikimybės priesaika. Po to vyko naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija skirta už būsimus diakonus. Šioje adoracijoje dalyvavo visa seminarijos bendruomenė.

Gegužės 30 d. seminarijoje apsilankė Vilniaus arkivyskupijos emeritas J. Em. Audrys Juozas Bačkis, kuris kartu su seminarijos vadovybe aukojo šv. Mišias seminarijos koplyčioje mokslo metų pabaigos proga. Šv. Mišių aukojo dalyvavo seminaristais ir Vilniaus Nukryžiuotojo Kristaus vienuolyno seserys.

Ganytojas pamokslo metu sakė, kad šv. Apaštalas Paulius ragina kalbėti ir netylėti, nes jis niekada neprarado savo misijos, todėl ir mes turime eiti į visą pasaulį ir skelbti Dievo žodį. Jėzus Kristus yra Žodis, todėl Jis mums sako: nebijok, netylėk. Dievo Sūnus visada yra su mumis. Baigdamas pamokslą kardinolas palinkėjo šv. Mišių dalyviams drąsiai skelbti Evangeliją ir nebūti vidutiniškais, taip pat palinkėjo per vasaros atostogas išlaikyti gyvą ryšį su Jėzumi Kristumi.

Po šv. Mišių pasodinus VI-ojo kurso medį seminarijos bendruomenė šventiškai vakarieniavo beržynėlyje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį