Kunigystės Šventimai (2014 gegužė)

Gegužės 10 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo kunigystės Šventimuose: Juzef Makut, Roberto Moisevič, Aleksandr Gaičausko Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Šiems diakonams kunigystės šventimus suteikė Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas, kuris per pamokslą sakė, kad kunigystė, tai Jėzaus Kristaus gailestingosios meilės tarnystė tautai, todėl kunigai yra siunčiami į pasaulį Gerojo Ganytojo ir turi jie atsiliepti į šventą kvietimą. Šiandien minimas šv. Damjonas, kuris taip pat tarnavo vargingiausiems pasaulyje, todėl ir dabar kunigai turi tęsti jo misiją. Arkivyskupas baigdamas pamokslą kvietė popiežiaus Pranciškaus kvietimu nepavargti būti gailestingais.

Po iškilmingų šv. Mišių seminaristai dalyvavo agapėje skirtoje neopresbiteriams valgykloje: ,,Betanija“.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį