Lektorių ir akolitų skyrimai (2014 balandis)

Balandžio 12 d., šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko didelė šventė – į svečius atvykęs Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ IV, V ir VI k. studentus skyrė lektorių ir akolitų tarnystei.

Priimdami šiuos skyrimus lektoriai įsipareigoja ypatingai Dievo žodžio tarnystei. Po metus trukusio pasiruošimo retorikos paskaitose jie paprastai skiriami privilegijuotai skaityti Dievo žodį šv. Mišių metu. Tuo tarpu skiriamieji akolito tarnystei įpareigojami ypatingai tarnystei prie altoriaus bei Mišių indų. Jie gauna teisę ir pareigą plačiau patarnauti liturgijoje ir išpurguoti liturginius indus.

Klierikai priimdami lektorių skyrimus rankose laikė Šv. Raštą, o priimdami akolitų skyrimus – Mišių taurę

Prieš skirdamas išrinktuosius lektorių ir akolitų tarnystėms vyskupas teigė, kad tai yra reikšmingas žingsnis kelyje į kunigystę. Ekscelencija linkėjo, kad šie skyrimai padėtų įsisąmoninti, kad visas gyvenimas yra pašaukimas, atsakas į Dievo meilę. Anot vyskupo, šios tarnystės yra ypatingas būdas dalyvauti Bažnyčios pasiuntinybėje – tai duonos ir žodžio tarnystės, kas yra mūsų maistas. Tai jau nebe galimybė, bet užduotis. Būti lektoriu ir akolitu reiškia liudyti Dievo meilę žmonėms, ypač vargšams. Tai nebėra tik pamaldumas Dievo žodžiui ir Eucharistijai – tai persiėmimas tuo, kas skelbiama.

Sveikiname naujuosius lektorius Tomaš Sekanskij, Žilviną Treinį, Renatą Švenčionį ir naujuosius akolitus Andrej Strela, Povilą Slaminį bei br. Miroslav Seniutis FGM.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį