Adoracija ir šv. Mišios Vilniaus Akikatedroje bazilikoje (2014 kovas)

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje

Kovo 29 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 24 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, į kurią pakvietė popiežius Pranciškus ir po jos šv. Mišiose. Jas celebravo Vilniaus arkivyskupijos metropolitas J.E. Gintaras Grušas, koncelebravo, Vilniaus Arkikatedros bazilikos vikaras, kun. Saulius Bužauskas ir Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos klebonas ir Vilniaus Arkivyskupijos dekanas kun. Medardas Čeponis.

Per pamokslą Vilniaus arkivyskupas sakė, kad gali būti, kad iš pirmo žvilgsnio dalykai gali neatspindėti realybės, nes žmonės nemato, ką Dievas mato, nes Jis žiūri į žmonių širdis. Todėl mes turime iširsti Viešpaties balsą ir į jį atsiliepti, tuomet Dievas perkeičia ir išlaisvina žmonių gyvenimus. Ganytojas sakė, kad mes visi turime vienokią ar kitokią fizinę ar dvasinę negalią, todėl turime melstis vieni už kitus.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį