Konferencija apie šeimos gyvenimą (2014 kovas)

Kovo 25 d. seminarijoje apsilankė Dievo Motinos šeimų bendruomenės nariai, sutuoktiniai Dainius ir Vaidilė Šumskai, auginantys penkis vaikus. Jie seminaristams kalbėjo, kad santuokoje sutuoktiniai vienas kitą veda į šventumą, porų dvasingumas reiškiasi didėjančios meilės vienas kitam santykiu. Jie papasakojo apie savo šeimos gyvenimą, teigė, kad pagrindinis sutuoktinių sunkumas yra darnos išlaikymas tarpusavyje. Esant darnai galima įgyvendinti šeimos tikslą – išauklėti vaikus, kad jie mylėtų save, kitus, todėl tėvai turi rodyti meilės pavyzdį, mylėti žmogų čia ir dabar. Šeimoje tarp sutuoktinių yra svarbus skaistumo palaikymas, nes tai šventumo kelias.

Pranešėjai taip pat pristatė Dievo Motinos šeimų bendruomenės (tai pasaulietinis judėjimas, prasidėjęs 1938m. Paryžiuje) programą. Šis Dievo Motinos šeimų sambūris yra dvasinis sutuoktinių judėjimas, buriantis narius į grupeles, siūlantis konkrečias priemones, padedančias šeimai labiau mylėti Dievą ir artimus žmones. Nuo 4 iki 7 susituokusių porų Bažnyčioje susitinka kas mėnesį vis kitos poros namuose. Susitikimo metu poros kartu valgo, dalijasi svarbiausiais praėjusio mėnesio įvykiais ir savo patirtimi, kaip jiems pavyko laikytis įsipareigojimų, meldžiasi arba dalyvauja šv. Mišiose, pasidalina savo mintimis ir įžvalgomis apie kartu skaitomą ir apmąstomą dvasinio pobūdžio tekstą.

IV kurso klierikas Žilvinas Treinys seminarijos vardu padėkojo Dainiui ir Vaidilei Šumskams už jų gyvenimiškos patirties sklaidą, už Dievo Motinos bendruomenės pristatymą, seminaristai juos palaimino giesme. Po konferencijos sutuoktiniai buvo pakviesti vakarienės.

Po konferencijos Dainius ir Vaidilė buvo pakviesti vakarienei seminarijos valgykloje

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį