Studijų mugė (2008 vasaris)

Šių metų vasario 21-23 dienomis „Litexpo“ parodų rūmuose vyko studijų mugė „Mokymasis, studijos, karjera 2008“. Daug aukštesniųjų, profesinių ir aukštųjų mokyklų stengėsi kuo puikiau pristatyti savo mokymo įstaigą, siūlydami įvairias profesijas, išsilavinimo kokybę ir karjeros galimybes.

Jungtinė seminarijų komanda

Parodoje jau ketvirtą kartą dalyvavo ir visos trys šiuo metu Lietuvoje veikiančios kunigų seminarijos. Kauno tarpdiecezinei kunigų seminarijai atstovavo klierikai Andrius Kišūnas, Gytis Stumbras, Tomas Branauskas, Egidijus Obrikis ir Audrius Martusevičius, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijai – klierikai Mindaugas Stonys, Donatas Grigalis, Gediminas Leonas Raudonius ir Justinas Palubinskas, o Vilniaus Šv. Juozapo seminarijai – klierikai Jonas Naujokaitis, Edgaras Vegys ir Egidijus Tubelis.

Parodos lankytojai turėjo klierikams nemažai klausimų

Parodos svečiai buvo kviečiami stabtelėti prie juodo stendo su kryžiumi centre: stabtelėti ir pasišnekėti. Nevisad šio laikmečio jauniems žmonėms buvo lengva tai padaryti: vieniems nedrąsu, kitiems galbūt ir gėda prieš draugus, tretiems trukdė iš spaudos ir nuogirdų susidarytos išankstinės nuostatos apie Bažnyčią ir seminarijas.

Seminaristai kalbino žmones tiek prie savo...

Taigi mes, seminaristai, stengėmės užmegzti ryšį su praeinančiu pro mus žmogumi: mėginome užkalbinti, dalinome skirtukus, lankstinukus... Daugelis paimdavo juos ir bėgdavo toliau. Kiti neimdavo. Dar kiti stabtelėdavo ir noriai klausinėdavo apie tai, kuo mes gyvename, ką ten veikiame, kaip mums sekasi, ką manome apie vieną ar kitą dalyką.

Didesnė seminaristų komandos dalis jau antrą kartą dalyvavo parodoje. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos ugdytojas Jurgis Vitkovski jau keletą metų iš eilės koordinavo seminarijos stendo apipavidalinimą, budėjimą parodoje, kartu pats aktyviai dalyvaudamas. Pabaigtuvėse klierikai sutartinai tikino, kad paroda buvo gana vykusi.

...tiek ir prie kitų stendų

Džiugino ir parodos metu Lietuvos stalo futbolo asocijacijos suorganizuotas stalo futbolo turnyras, kuriame seminaristai, nurungę kitas 15 dalyvavusių komandų, sugebėjo iškovoti pirmąją vietą bei užsitikrinti bene visų aistruolių palaikymą. Taigi, kiek sugebėjome – pristatėme seminariją bei visiems liudijome Jėzų Kristų.

Mielasis skaitytojau, kviečiame pasimelsti už pašaukimus. Tikime, kad Gerasis Viešpats išklausys maldas, siųs gausiai vynuogyno darbininkų ir visi turėsime gerų ganytojų pagal Dievo valią.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį