Tarptautinė mokslinė konferencija (2014 kovas)

Kovo 22 d. seminarijoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčios tapatybė ir misija pagal dogminę konstituciją Lumen Gentium“, skirta dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti. Joje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai, Telšių šv. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo nariai, kunigai, Vilniaus miesto gyventojai.

Kun. dr. Giovanni Tangorra skaito pranešimą

I-ąją sesiją moderavo kun. dr. Kęstutis Dailydė. Sveikinimo žodį tarė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. lic. Žydrūnas Vabuolas. Pranešimus skaitė kun. lic. Andžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius ir dėstytojas (,,Bažnyčios slėpinys“), kun. dr. Giovanni Tangorra, Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesorius (,,Antrasis LG skyrius „Dievo tauta“), kun. hab. dr. Andrzej Proniewski, Balstogės seminarijos rektoriaus ir dėstytojo paruoštą pranešimą perskaitė kun. Andrzej Debski. (,,Švč. Mergelė Marija Dievo Motina Bažnyčios slėpinyje“). Po pranešimų vyko diskusija, kavos pertraukos metu konferencijos dalyviai galėjo pabendrauti su pranešėjais.

	Mons. dr. Algirdas Jurevičius skaito pranešimą

II sesiją moderavo kun. lic. Andžej Šuškevič. Pranešimus skaitė mons. dr. Algirdas Jurevičius, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas (,,Lumen Gentium: pasauliečių bendraatsakomybė už Bažnyčią“), kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas (,,Lumen Gentium ekleziologija ir jos ypatumai“), kun. dr. Kęstutis Dailydė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas ir dėstytojas (,,Eschatologinis keliaujančios Bažnyčios pobūdis“). Po pranešimų vyko diskusija.

Prelegentų pranešimuose buvo nagrinėjamos įvairios dogminėje konstitucijoje minimos temos: apie Bažnyčią kaip Dievo tautą, hierarchinę Bažnyčios struktūrą, pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje, galutinį Bažnyčios tikslą ir Mergelės Marijos vietą Bažnyčios slėpinyje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį