Gutenbergo 42 eilučių Biblijos faksimilės paroda (2014 kovas)

Gutenbergo 42 eilučių Biblijos facsimile seminarijoje

Seminarijoje nuo kovo 21 d iki gegužės 31 d. eksponuojama vienintelės Lenkijoje esančios Gutenbergo 42 eilučių Biblijos faksimilė. Originalas priklauso Pelplino (Pelplin) kunigų seminarijos bibliotekai ir saugomas Pelplino vyskupijos muziejuje. Faksimilė yra labai aukštos kokybės, išleista 2002-2003 m. Pelplino vyskupijos leidykloje Bernardinum. Faksimilėje ant specialiai pagaminto popieriaus su vandens ženklais tiksliai perteiktas Gutenbergo 42 eilučių Biblijos originalo tekstas ir poligrafinis apipavidalinimas. Laikantis XV a. technologijų, dailininkai kaligrafai ranka išpiešė inicialus ir ornamentus. Netgi palikti originalaus leidinio lapų pažeidimai ir sutepimai, atsiradę amžių bėgyje, o taip pat atkurtas autentiškas knygos įrišimas ir Biblijos odinis viršelis, kurį XV a. viduryje sukūrė ir pagamino Henryk Coster Lubek.

Spėjama, kad 42 eilučių Biblija buvo išspausdinta 180 egzempliorių tiražu: 145-150 egzemplioriai ant popieriaus ir 30-35 egzemplioriai ant pergamento. Iki šių dienų pasaulyje yra išlikę tik 48 šio unikalaus leidinio egzemplioriai, iš kurių 28 nepilni arba tik fragmentai.

Vokiečių spaustuvininkas Johannes Gutenberg (apie 1399-1468) yra spaudos renkamaisiais spaudmenimis išradėjas. Žymiausias J. Gutenbergo leidinys yra 42 eilučių Biblija (B42), išspausdinta Vokietijoje Mainco (Mainz) mieste 1452-1455 m. Tai poligrafinio meno šedevras, viena iš gražiausių pasaulyje spausdintų knygų, išspausdinta lotynų kalba, gotiškosios tekstūros šriftu, su rankraštinei knygai būdingu puošnumu. J. Gutenbergas siekė, kad šiame leidinyje būtų atgamintas rankraštinės knygos grožis: ne vien įvairios rankraštinei knygai būdingos puošmenos, įmantrūs inicialai, gėlės, bet ir šriftai. Kad atkurtų visas rankraštinio rašto smulkmenas, Gutenbergas pagamino 290 spaudmenų. Biblija buvo renkama dviejų skilčių puslapiais po 42 eilutes. Kiekvienas puslapis, kiekviena skiltis stebina puikiomis proporcijomis, nepaprastu tobulumu. Biblija buvo išleista dviem tomais, turėjo 2564 skiltis, 1282 puslapius.

Gutenbergo 42 eilučių Biblijos facsimile seminarijoje

Šalia Biblijos eksponuojamas ir odinis lagaminas. Tai tiksli lagamino kopija, kuriame šis unikalus leidinys, siekiant išsaugoti nuo sunaikinimo II pasaulinio karo metais, 1939 metais per Paryžių ir Londoną išgabentas į Kanadą, o atgal į Lenkiją sugrąžintas tik 1959 metais.

Faksimilės leidybos projekte dalyvavo Lenkijos, Vokietijos ir Japonijos mokslo institucijos. Atspausti 198 faksimilinio leidinio egzemplioriai, iš kurių pirmasis egzempliorius buvo padovanotas popiežiui Jonui Pauliui II ir šiuo metu saugomas Vatikane. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje eksponuojamas 103-iuoju numeriu pažymėtas egzempliorius.

Nuoširdžiai dėkojame vilniečiui leidėjui ir bibliofilui ponui Tadui Radjušui (Tadeusz Radjusz) už suteiktą galimybę šį unikalų ir vienintelį Lietuvoje leidinį, esantį privačioje kolekcijoje, eksponuoti Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį