Lietuvos nepriklausomybės Atkūrimo diena (2014 kovas)

Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga seminarijos bendruomenė dalyvavo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiose, kurias celebravo Vilniaus arkivyskupijos metropolitas J.E. Gintaras Grušas, koncelebravo Vilniaus vyskupas augziliaras J. E. Arūnas Poniškaitis, Kauno vyskupas augziliaras ir generalvikaras dr. Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai.

Arkivyskupas pamokslo metu sakė, kad malda ,,Tėve mūsų“- tai santykis su Dievu Tėvu, todėl tas ryšys tarp mūsų ir Dievo turi nuolatos augti, nes malda negali būti savanaudiška. Dievas yra mylintis Tėvas, neapleidžiantis mūsų, Jis yra ir visų Tėvas, nes moko mus vienus su kitais viskuo dalintis, būti solidarius. Ganytojas sakė, kad mes turime dėkoti už gautą dovaną- laisvą Tėvynę - ir ją branginti, saugoti ne tik dėl pačių, bet ir dėl kitų noro būti nepriklausomiems, nes laisva visuomenė yra tada, kai gyvena ne vien sau.

Signataro konferencija

Šios šventinės dienos vakare vyko konferencija, kurios metu seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas pasveikino seminaristus su nepriklausomos Lietuvos atkūrimo diena ir pristatė svečią - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarą Vidmantą Povilionį. Signataras - pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, Kauno Sąjūdžio Tarybos ir Sąjūdžio seimo narys, diplomatas, konferencijoje pasakojo apie savo gyvenimą, patirtį lageryje, kaip jį tardė NKVD, kaip buvo persekiojamas okupacinės valdžios. Jis nuolatos sektas KGB, nes aktyviai veikė žygeivių organizacijoje, spausdino Lietuvos prieškarinius leidinius, saugodamas lietuvių kultūrą. Signataras seminarijos bendruomenės nariams palinkėjo branginti Lietuvą, gyventi vieniems su kitais draugiškai. Konferencijos pabaigoje buvo galimybė prelegentui užduoti klausimus ir iš jo sulaukti atsakymų.

Signataro konferencija

Po konferencijos seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas seminarijos bendruomenės vardu padėkojo signatarui Vidmantui Povilioniui už apsilankymą seminarijoje, pasidalinimą savo patirtimi ir įteikė 600 metų žemaičių krikštui atminti knygą.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį