,,Karališka naktis“ Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (2014 kovas)

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje

Kovo 1 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, kurias celebravo Vilniaus arkivyskupijos metropolitas J.E. Gintaras Grušas, koncelebravo Arkivyskupijos vyskupas augziliaras J.E. Arūnas Poniškaitis, arkikatedros bazilikos administratorius mons. Robertas Šalaševičius, seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, kiti kunigai.

Po Šv. Mišių vyko Šv. Sakramento adoracija, skirta Šv. Kazimiero garbei. Ją organizavę seminaristai meldėsi, giedojo giesmes. Devintą valandą Švenčiausiasis Sakramentas buvo perneštas į Šv. Kazimiero koplyčią, kur visą naktį vyko Jo adoracija. Tuo metu pakaitomis adorantai turėjo galimybę pasivaišinti vaišėmis Arkikatedros zakristijoje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį