Šv. Mišios Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje (2014 vasaris)

Šv. Jonų bažnyčia

Vasario 24 d. seminaristai dalyvavo Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Stasys Kazėnas SJ, koncelebravo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas.

Kun. Stasys Kazėnas SJ per pamokslą sakė, kad užtarimo pamaldos susijusios su dvasiniu užtarimu, fizinės ir dvasinės negalios išgydymu, nes Dievas dovanoja savo meilę ir tuomet pasidaro lengviau. Jėzus Kristus mus atgaivina, nes turi galią mums padėti, suteikti ramybę. Todėl yra reikalinga užtarimo malda, kad melstumėmės vieni už kitus: tėvus, vaikus, bendradarbius. Kaip Dievas Tėvas rūpinasi savo Sūnumi, taip ir mes privalome rūpintis savo broliais ir seserimis. Turime eiti paskui Jėzų Kristų ir pakviesti kitus sekti Jį. Jėzus Kristus mus kviečia, nes nori mus nuvesti pas Dievą Tėvą.

Po šv. Mišių misionierius Wim du Plessis iš Belgijos, užaugęs Pietų Afrikoje, susirinkusiems žmonėms kalbėjo tema, kas yra garbingumas ir kaip meilė pasireiškia kasdienybėje. Jis sakė, kad daugelis iš mūsų nuo mažumės įpratę girdėti, kad esame nepakankamai geri, tačiau Dievas kitaip žiūri į mus. Iš tiesų Dievo akyse mes geri ir turime gerbti visus žmones, net ir tuos, kurių širdys surambėjusios. Gerbti, vadinasi, vertinti ir atleisti, tuomet garbė tampa meile. Dievas mus gerbia, kai turime intymų ir gilų ryšį su Juo. Iš meilės Dievas mus sukūrė, gerbdamas mus atsiuntė Jėzų Kristų ir laukia mūsų amžinybėje. Baigdamas kalbėti Wim palinkėjo labiau gerbti ir mylėti kitus žmones.

Po mokymo buvo kalbama bendroji užtarimo malda, kurios metu Wim du Plessis meldėsi už Dievo tautos narius.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį